Les av vannmåler

Vannmåleren leses av hvert år. Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll.

Les av vannmåleren senest 31. desember hvert år - Klikk for stort bildeLes av vannmåleren senest 31. desember hvert år Shutterstock/Holmestrand kommune

Svarfrist er 31. desember hvert år. Som abonnent av kommunale vann- og avløpstjenester plikter du i henhold til gebyrforskriftens § 10-3 å levere avlesning av vannmåleren innen fastsatt frist. 

Opplysningene du trenger for å lese av vannmåleren står i SMS/avlesningskort sendt deg i uke 49 2022.

 

Du leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av tre mulige måter:

Avlesningskort sendes i Altinn/DigiPost eller i posten. Noen av de som benytter DigiPost har problemer med å lese brevet i app'en på mobil. Det er dessverre et kjent svakhet i den app'en. Som et alternativ kan man logge på DigiPost i en nettleser fra en PC. 

Får du det ikke til?

Kontakt Holmestrand kommune på tlf. 33 05 95 00 eller e-post: postmottak@holmestrand.kommune.no