Veteraner

En veteran er en person som har hatt en rolle i en fredsbevarende, fredsopprettende eller statsbyggende og humanitær innsats i utlandet.

Veteranplan

Veteranplanen er vedtatt av kommunestyret, og er bygget på innholdet i utarbeidet veteranplan på Regjeringens handlingsplan og Regjeringens oppfølgingsplan for veteraner.

Hjelpetilbud

I Holmestrand kommune skal du som veteran, og dine nærmeste, få hjelp gjennom kommunens mange ulike tjenester dersom dere har behov for det. 

Informasjon

Informasjon om tjenester, tiltak og markeringer som kan være aktuelle for deg som veteran, og dine nærmeste, skal være tilgjengelig og oppdatert på kommunens hjemmeside, web-platformer, og gjennom annonser i lokale aviser. 

Årlig arrangement

I samarbeid med Forsvaret, andre organisasjoner, og eventuelt andre kommuner, inviterer kommunen deg som veteran, og dine nærmeste, til et arrangement på frigjørings- og veterandagen den 8. mai.  

Minnesmerker

Veteranmonumenter og minnesmerker i kommunen skal være tilgjengelig for publikum. 

“Veteranbenken”

Det er plassert ut flere benker i Holmestrand, og en av disse vil få navnet “Veteranbenken”. Kommunen ønsker å synliggjøre temaet samt å invitere til en pust i bakken, og kanskje et uformelt møtested for veteraner. 

Samarbeid med andre

Kommunen jobber for et godt samarbeid med veteranorganisasjoner, nabokommuner, andre aktuelle offentlige instanser, og særlig med lokale militære avdelinger med tanke på tiltak for anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner.

Les Holmestrand kommunes veteranplan

Trenger du oppfølging?

Forskning viser at de fleste greier seg bra etter tjenesten. Men noen får helseutfordringer som følge av hendelser og opplevelser fra utenlandstjenesten.

Hvis du trenger oppfølging så tar kontakt med psykisk helsetjeneste for voksne direkte på telefon: 461 93 351.

Veterankontakt

Veterankontakten er kommunens kontaktpunkt for veteraner, markeringer og andre aktører innen feltet. Veterankontakten har ansvar for å holde oversikt over kommunens tilbud til veteraner og deres familier, samt ha kunnskap om sentrale aktører og tilbud som foreligger.