Skjema for trenings- og øvingstid sendes i mai

Lag og foreninger som er faste brukere av kommunale lokaler vil få tilsendt søknadsskjema til fast trenings- eller øvingstid i løpet av uke 21. Frist for å søke er mandag 8. juni.

NB: Det er liten ekstra kapasitet på idrettshallene og gymsalene. Vi ber derfor alle , så langt det er mulig om å søke om omtrent samme antall timer og tidspunkter som de hadde i år.

Kultur, idrett og fritid