Søk halltid

Søk halltid for skoleåret 2021/22

Innebandy - Klikk for stort bildeSøk treningstid for skoleåret 2021/22. Pixabay Innen 13. mai kan lag og foreninger som er faste brukere av kommunale lokaler, søke fast treningstid for det kommende skoleåret 2021/22.

I uke 16 har alle lag og foreninger fått informasjon om søknadsprosessen og får mulighet til å tilpasse treningstiden.

Tildeling av treningstider vil i år foregår digitalt, gjennom utleieportalen BookUp. Denne prosessen er todelt:

1. Søknad og tildeling av antall timer

Alle lag og foreninger vil motta en anmodning om å oppgi ønsket antall treningstimer for året, med utgangspunkt i fjorårets tildeling. Eventuelle endringer i timetall må begrunnes og godkjennes.

Grunnet begrenset kapasitet ber vi alle, så langt det er mulig, om å søke om omtrent samme antall timer og tidspunkter som i år.

Frist for å sende inn ønsker om endringer er 13. mai 2021

2. Innføring i BookUp

Når alle timer er fordelt, vil vi opprette en portal i BookUp for innføring. Den enkelte forening vil få en link til portalen, der man selv fører inn de tildelte timene i en kalender.

NB: Det er ekstra begrenset kapasitet på idrettshallene og gymsalene i forbindelse med vaksinering for covid-19 og byggearbeid på Kleiverud skoles gymsal. De berørte foreningene blir kontaktet for å løse utfordringene dette fører til.

Kontakt: Kulturkontoret

Jonas Brekke Krossli

Telefon: 986 08 718

E-post: jonas.krossli@holmestrand.kommune.no

Til toppen