Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Test deg  Vaksine  Nowy koronawirus

15.01.2021 14.04

Endringer i kulturskolen

Det vil bli tilpasninger i kulturskolen for å etterleve de nasjonale anbefalingene og reglene. En-til-en undervisning og grupper i kohorter innenfor 10-reglelen kan gjennomføres, blandede kohorter vil ikke gjennomføres i perioden.

Kulturskole

Til toppen