Vi lager ny kommuneplan

Holmestrand kommune arbeider med å lage en ny kommuneplan. Vi planlegger for møter, undersøkelser og høringer, og det kommer til å være flere versjoner av selve kommuneplanen før den blir endelig vedtatt i denne perioden (2019-2023).

Enkelt kart over Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKart over Holmestrand kommune Holmestrand kommune

En plan for hele lokalsamfunnet

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Tidsplan for arbeidet

Her på hjemmesiden skal vi legge ut saksdokumenter, presentasjoner og selve plandokumentet etter hvert som det utarbeides. Det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet. Blir det endringer i den, blir disse sidene oppdatert.

Kommuneplanarbeidet 

Gruppe på Facebook

Bli med i gruppen "Vi lager ny kommuneplan" på Facebook. Her kan du holde deg oppdatert på arbeidet med kommuneplanen, og gi innspill. Vi lager ny kommuneplan-gruppen på Facebook

Dokumenter i kommuneplanarbeidet

FNs bærekraftsmål er utgangspunkt for kommuneplanen

Artikkelliste