Vi lager ny kommuneplan

Vi lager ny kommuneplan

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune arbeider nå med å lage en ny kommuneplan. Vi planlegger for møter, undersøkelser og høringer, og det kommer til å være flere versjoner av selve kommuneplanen før den blir endelig vedtatt i denne perioden (2019-2023)

En plan for hele lokalsamfunnet

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Tidsplan for arbeidet

Her på hjemmesiden skal vi legge ut saksdokumenter, presentasjoner og selve plandokumentet etter hvert som det utarbeides. Det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet. Blir det endringer i den, blir disse sidene oppdatert.

Kommuneplanarbeidet på Facebook

Bli med i gruppen "Vi lager ny kommuneplan" på Facebook. Her kan du holde deg oppdatert på arbeidet med kommuneplanen, og gi innspill.

Vi lager ny kommuneplan-gruppen på Facebook

Kommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Holmestrand kommune

Rundt 40 forslagsstillere ønsker å presentere sine arealinnspill til kommuneplanens areadel. Formannskapet/kommuneplanutvalget har invitert til møte, som nå utvides til to dager. Møtene holdes på Holmestrand bibliotek 15. og 22. september fra klokken 17 og utover. Møtet streames ikke, men er åpent for publikum.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med et av FNs bærekraftsmål

Nå kan du, gjennom en nyutviklet kartløsning - se alle innspillene som har kommet inn til ny arealplan.

Formannskapet i en av sine to workshoper

Formannskapet møttes 9. og 23. juni i workshop, for å gå gjennom alle innspill til endringer i kommunens arealdel. Høsten 2022 vil det bli endelig avgjort hvilke innspill som konsekvensutredes og er med videre. I etterkant utarbeides et komplett forslag til ny arealdel som legges ut på høring.

Kommuneplanlegger Håkon Randal

Etter politisk behandling tidligere i juni, ble forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Har du tilbakemeldinger på forslaget kan de sendes kommunen innen 19. august.

Skjermdump kartløsning arealdel

I dette kartet finner du alle forslagen som er mottatt til kommuneplanens arealdel. Forslagene er fargelagt slik at du kan se hvilke av de mottatte forslagene som administrasjonen mener skal være med videre i planarbeidet. Forslagene ble gjennomgått av formannskapet i juni 2022.

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan

1. mars gikk fristen ut for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel, og det kom inn ca 120 innspill til endringer.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn

I mars ble planprogrammet for kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret. Planprogrammet er en «plan for planen», og legger føringer for videre arbeid med planarbeidet, og fremtidig bruk av arealene i Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune

Det åpnes opp for at man kan sende inn arealinnspill til kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanlegger Håkon Randal og ordfører Elin Gran Weggesrud

Hvordan skal arealene i Holmestrand kommune brukes i fremtiden? 14. februar 2022 holdt vi folkemøte hvor tema var kommuneplanens arealdel. Her kan du se opptaket.

Til toppen