Vi lager ny kommuneplan

Vi lager ny kommuneplan

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune arbeider nå med å lage en ny kommuneplan. Vi planlegger for møter, undersøkelser og høringer, og det kommer til å være flere versjoner av selve kommuneplanen før den blir endelig vedtatt i denne perioden (2019-2023)

En plan for hele lokalsamfunnet

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Tidsplan for arbeidet

Her på hjemmesiden skal vi legge ut saksdokumenter, presentasjoner og selve plandokumentet etter hvert som det utarbeides. Det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet. Blir det endringer i den, blir disse sidene oppdatert.

Kommuneplanarbeidet på Facebook

Bli med i gruppen "Vi lager ny kommuneplan" på Facebook. Her kan du holde deg oppdatert på arbeidet med kommuneplanen, og gi innspill.

Vi lager ny kommuneplan-gruppen på Facebook

Formannskapet i en av sine to workshoper

Formannskapet møttes 9. og 23. juni i workshop, for å gå gjennom alle innspill til endringer i kommunens arealdel. Høsten 2022 vil det bli endelig avgjort hvilke innspill som konsekvensutredes og er med videre. I etterkant utarbeides et komplett forslag til ny arealdel som legges ut på høring.

Kommuneplanlegger Håkon Randal

Etter politisk behandling tidligere i juni, ble forslaget til kommuneplanens samfunnsdel 2022-2035 sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Har du tilbakemeldinger på forslaget kan de sendes kommunen innen 19. august.

Skjermdump kartløsning arealdel

I dette kartet finner du alle forslagen som er mottatt til kommuneplanens arealdel. Forslagene er fargelagt slik at du kan se hvilke av de mottatte forslagene som administrasjonen mener skal være med videre i planarbeidet. Forslagene ble gjennomgått av formannskapet i juni 2022.

Kommuneplanlegger Håkon Randal arbeider med Holmestrand kommune sin nye kommuneplan

1. mars gikk fristen ut for å sende inn innspill til kommuneplanens arealdel, og det kom inn ca 120 innspill til endringer.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn

I mars ble planprogrammet for kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret. Planprogrammet er en «plan for planen», og legger føringer for videre arbeid med planarbeidet, og fremtidig bruk av arealene i Holmestrand kommune.

Holmestrand kommune

Det åpnes opp for at man kan sende inn arealinnspill til kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanlegger Håkon Randal og ordfører Elin Gran Weggesrud

Hvordan skal arealene i Holmestrand kommune brukes i fremtiden? 14. februar 2022 holdt vi folkemøte hvor tema var kommuneplanens arealdel. Her kan du se opptaket.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn

Som en del av arbeidet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for vår kommune, ble det opprettet et digitalt innbyggerpanel i 2020 som svarte på en omfattende undersøkelse. Her gir vi deg et innblikk i resultatet av undersøkelsen.

Holmestrand kommune

Formannskapet vedtok 25. november at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2035 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Til toppen