Vi lager ny kommuneplan

Vi lager ny kommuneplan

Holmestrand kommune arbeider nå med å lage en ny kommuneplan. Vi planlegger for møter, undersøkelser og høringer, og det kommer til å være flere versjoner av selve kommuneplanen før den blir endelig vedtatt i denne perioden (2019-2023).

Enkelt kart over Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeKart over Holmestrand kommune Holmestrand kommune

En plan for hele lokalsamfunnet

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Tidsplan for arbeidet

Her på hjemmesiden skal vi legge ut saksdokumenter, presentasjoner og selve plandokumentet etter hvert som det utarbeides. Det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet. Blir det endringer i den, blir disse sidene oppdatert.

Kommuneplanarbeidet 

Gruppe på Facebook

Bli med i gruppen "Vi lager ny kommuneplan" på Facebook. Her kan du holde deg oppdatert på arbeidet med kommuneplanen, og gi innspill. Vi lager ny kommuneplan-gruppen på Facebook

Dokumenter i kommuneplanarbeidet

FNs bærekraftsmål er utgangspunkt for kommuneplanen

Hva skal arealene i vår kommune brukes til i fremtiden? Tidligere er eksterne innspill til endringer i arealbruk vurdert, og nå har turen kommet til kommunens egne anbefalinger for å endre på arealformål, og ta stilling til hvilke arealer for utbygging som skal tas ut av kommuneplanens arealdel, altså tilbakeføres LNF (landbruk/natur/friluft)-formålet.

Arbeidet med ny arealplan i kommunen har nådd en milepæl. Alle eksterne innspill til endringer er behandlet, og Formannskapet har vedtatt hvilke innspill som innarbeides inn i forslag til ny arealplan for Holmestrand kommune.

- Det har vært en grundig og bred prosess der forslagsstillere, administrasjonens fagfolk og politikerne i kommuneplanutvalget har blitt involvert, sier kommuneplanlegger Håkon Randal, om arbeidet med areainnspill til kommunens nye arealdel.

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Rundt 40 forslagsstillere ønsker å presentere sine arealinnspill til kommuneplanens areadel. Formannskapet/kommuneplanutvalget har invitert til møte, som nå utvides til to dager. Møtene holdes på Holmestrand bibliotek 15. og 22. september fra klokken 17 og utover. Møtet streames ikke, men er åpent for publikum.

 

Nå kan du, gjennom en nyutviklet kartløsning - se alle innspillene som har kommet inn til ny arealplan.

 

Formannskapet møttes 9. og 23. juni i workshop, for å gå gjennom alle innspill til endringer i kommunens arealdel. Høsten 2022 vil det bli endelig avgjort hvilke innspill som konsekvensutredes og er med videre. I etterkant utarbeides et komplett forslag til ny arealdel som legges ut på høring.

 

I dette kartet finner du alle forslagen som er mottatt til kommuneplanens arealdel. Forslagene er fargelagt slik at du kan se hvilke av de mottatte forslagene som administrasjonen mener skal være med videre i planarbeidet. Forslagene ble gjennomgått av formannskapet i juni 2022.

I mars ble planprogrammet for kommuneplanens arealdel vedtatt av kommunestyret. Planprogrammet er en «plan for planen», og legger føringer for videre arbeid med planarbeidet, og fremtidig bruk av arealene i Holmestrand kommune.

Som en del av arbeidet med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel for vår kommune, ble det opprettet et digitalt innbyggerpanel i 2020 som svarte på en omfattende undersøkelse. Her gir vi deg et innblikk i resultatet av undersøkelsen.

Til toppen