1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Vi lager ny kommuneplan

Vi lager ny kommuneplan

Holmestrand kommune - Klikk for stort bildeHolmestrand kommune Holmestrand kommune Holmestrand kommune arbeider nå med å lage en ny kommuneplan. Vi planlegger for møter, undersøkelser og høringer, og det kommer til å være flere versjoner av selve kommuneplanen før den blir endelig vedtatt i denne perioden (2019-2023)

En plan for hele lokalsamfunnet

Kommuneplanen skal ikke bare være en plan for kommuneorganisasjonen, det skal også være en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen.

Tidsplan for arbeidet

Her på hjemmesiden skal vi legge ut saksdokumenter, presentasjoner og selve plandokumentet etter hvert som det utarbeides. Det er utarbeidet en tidsplan for arbeidet. Blir det endringer i den, blir disse sidene oppdatert.

Kommuneplanarbeidet på Facebook

Bli med i gruppen "Vi lager ny kommuneplan" på Facebook. Her kan du holde deg oppdatert på arbeidet med kommuneplanen, og gi innspill.

Vi lager ny kommuneplan-gruppen på Facebook

Holmestrand kommune

Formannskapet vedtok 25. november at forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel 2023-2035 skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med FNs bærekraftsmål 11: bærekraftige byer og lokalsamfunn

Forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel behandles politisk av formannskapet i november. Etter den politiske behandlingen vil det være mulig å gi høringsinnspill på planprogrammet, og spille inn forslag til fremtidig bruk av arealer i Holmestrand kommune.

Til toppen