Folkemøte om kommuneplanens arealdel

Det var folkemøte om forslag til kommuneplanens arealdel torsdag 22. juni kl. 18. Her finner du opptaket og presentasjonen.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet Holmestrand kommune

Formannskapet vedtok 24. mai å legge forslag til kommuneplanens arealdel 2023-2035 ut på høring frem til 31. juli.

På folkemøtet får du høre litt om prosessen rundt planen, og innholdet i den.

- Her får du en god mulighet til å få presentert planforslag, og oppsummert prosessen og planarbeidet, forteller Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune..

Agenda

  • Ordfører ønsker velkommen
  • Overordnet presentasjon av planforslaget og plandokumentene
  • Spørsmål og kommentarer fra salen

Her er opptaket

Her er presentasjonen (PDF, 3 MB)

Høringsfristen er 31. juli

Har du merknad til forslaget? Høringssvar sendes kommunen skriftlig på e-post postmottak@holmestrand.kommune.no eller per post; postboks 312, 3081 Holmestrand, senest 31. juli, og merkes tydelig at gjelder kommuneplanens arealdel 2023-2035.

Arealdelen - en del av kommuneplanen

Kommuneplanen er en plan for kommuneorganisasjonen og en plan for hele lokalsamfunnet. Kommuneplanen består av en samfunnsdel som sier hvordan vi skal utvikle kommunen som et samfunn og organisasjon, - og en arealdel med plankart og bestemmelser, som sier hvordan vi skal utvikle arealene i samsvar med mål fastsatt i samfunnsdelen. Kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i 2022 (PDF, 8 MB)

Les mer om arbeidet med ny kommuneplan