Kommuneplanens samfunnsdel vedtatt

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Arbeidet med samfunnsdelen har pågått i perioden 2020-2022. Rundt 300 personer har deltatt i planarbeidet og gitt nyttige innspill underveis. Dette vitner om en prosess med bred deltakelse. Samfunnsdelen ble vedtatt av kommunestyret 28. september 2022.

Kommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet - Klikk for stort bildeKommuneplanlegger Håkon Randal med bærekraftsmål 10: Mindre ulikhet Holmestrand kommune

Å utarbeide kommuneplan, både samfunnsdel og arealdel, er det viktigste steget i prosessen med å få på plass et sammenhengende og felles planverk for den nye kommunen. Samfunnsdelen er derfor ofte omtalt som kommunens viktigste plan.

- Samfunnsdelen er vår plan for hvordan vi vil utvikle kommunen som et lokalsamfunn, og hvordan vi vil drifte og forvalte kommuneadministrasjonen, sier Håkon Randal, kommuneplanlegger i Holmestrand kommune.

- Kommuneplanens samfunnsdel er og viktig for arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke

Vi ønsker at Holmestrand skal være et attraktivt sted å bo, arbeide og besøke. Samtidig ønsker vi at utviklingen av kommunen skal være bærekraftig. I kommuneplanen tar vi sikte på å stake ut en kurs for nye Holmestrand der vi vektlegger både perspektivene på attraktivitet og bærekraft.

Fire innsatsområder

Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder. Hver av de fire innsatsområdene har et eget overordnet mål, med underbyggende delmål som igjen er konkretisert i strategier eller tiltak. Innsatsområdene er også forankret til ulike bærekraftsmål.

Dette er en oppsummering av innsatsområdene med hovedmål, delmål og forankring til bærekraftsmålene:

Les kommuneplanens samfunnsdel (som oppslag) 2022-2035 (PDF, 8 MB)

Les kommuneplanens samfunnsdel (enkeltsider) 2022-2035 (PDF, 8 MB)

Les Vi lager ny kommuneplan