Koronainformasjon fra plan, bygg, landbruk, kart og geodata

Det er åpnet for forhåndskonferanser i form av fysiske møter i tillegg til møter på plattformen Teams. Det er ikke åpnet for drop-in.

Landbruk

Til toppen