Søk regionalt miljøtilskudd

Søk tilskudd til miljøtiltak i jordbruket - i kulturlandskapet, eller til tiltak mot utslipp til vann og luft.

Bier flyr over blomstene - Klikk for stort bildePollinerende insekter Pexels

Om regionalt miljøtilskudd (RMP)

Gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord som du disponerer i søknadsåret.

Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Søknadsfrister for 2023:

Det åpnes for å søke elektronisk i Altinn fra 15. september.
15. oktober – Søknadsfrist RMP-tilskudd
15. november – Frist for tilskudd til drift av beitelag

Informasjon om ordningen finner du hos Statsforvalteren

Spørsmål

Ta kontakt med landbrukskontoret
Tel: 33 05 95 00
Epost. postmottak@holmestrand.kommune.no