Innbyggerforslag

Innbyggerforslag

Med innbyggerforslag menes at innbyggerne i Holmestrand kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.

Innbyggerforslag kan fremmes via minsak.no

Framsetting av forslag

Innbyggere i Holmestrand kommune kan få svar på spørsmål man har om kommunale forhold. «Åpen post» er på begynnelsen av hvert kommunestyremøte.

 

Til toppen