Innbyggerforslag

Med innbyggerforslag menes at innbyggerne i Holmestrand kommune kan kreve at et konkret forslag blir behandlet av kommunestyret, forutsatt at visse minimumsvilkår er oppfylt.

Innbyggerforslag kan fremmes via minsak.no

Innbyggerforslag - hvordan gjør du det

Artikkelliste