Budsjett og økonomiplan for 2024-2027

Handlingsprogram, budsjett og økonomiplan ble behandlet i kommunestyret i desember 2023.

Se handlingsprogram for 2024-2027 her