Tidligere årsrapporter og årsregnskap

Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret innen utgangen av juni i året etter regnskapsåret. I tillegg er det mange kommuner som gir en mer omfattende rapportering og analyse av økonomiske forhold og øvrige organisatoriske og tjenestemessige forhold. Dette er ikke lovpålagt.

Holmestrand kommune har valgt å samle både den lovpålagte og den ikke lovpålagte rapporteringen i ett og samme dokument, nemlig årsrapporten. Årsregnskapet presenteres som et selvstendig dokument, men behandles politisk i samme sak som årsrapporten.

Årsrapporter

Årsrapport 2022 - webversjon

Årsrapporter
Tittel Publisert Type
Årsrapport 2022

30.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport 2022.pdf
Årsrapport 2021

24.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport 2021.pdf
Årsrapport 2020

24.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsberetning 2020.pdf
Årsrapport 2019 Holmestrand kommune

24.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport Holmestrand kommune 2019.pdf
Årsrapport 2018 Holmestrand kommune

Årsrapport 2018 Holmestrand

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport 2018 Holmestrand kommune.pdf
Årsrapport 2017 Holmestrand kommune

Årsrapport 2017 Holmestrand kommune.pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsrapport 2017 Holmestrand kommune.pdf

Årsregnskap

Årsregnskap
Tittel Publisert Type
Årsregnskap 2022

30.06.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2022.pdf
Årsregnskap 2021

24.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2021.pdf
Årsregnskap 2020

24.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2020.pdf
Årsregnskap 2019 Holmestrand kommune

Årsregnskap 2019 Holmestrand

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2019 Holmestrand kommune.pdf
Årsregnskap 2018 Holmestrand kommune

Årsregnskap 2018 Holmestrand

06.07.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2018 Holmestrand kommune.pdf
Årsregnskap 2017 Holmestrand kommune

Årsregnskap 2017 Holmestrand kommune.pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Årsregnskap 2017 Holmestrand kommune.pdf