Tidligere økonomiplaner

Budsjett og økonomiplan inneholder kommunens årsbudsjett, økonomiplan for de påfølgende tre årene og de målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden. Budsjettet for året er bindende, mens økonomiplanen er retningsgivende.
 

Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommuneplanens langsiktige mål, strategier og utfordringer og angir hvordan kommunen skal anvende sine ressurser for å nå vedtatte politiske mål.

Økonomiplaner i webversjon

Økonomiplan 2023-2026 Holmestrand kommune
Økonomiplan 2022-2025 Holmestrand kommune
Økonomiplan 2021-2024 Holmestrand kommune
Økonomiplan 2020-2023 Holmestrand kommune

Økonomiplaner i pdf-format

Økonomiplaner i pdf-format
Tittel Publisert Type
Økonomiplan 2022-2025 Holmestrand kommune

20.01.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsprogram 2022-2025 - Vedtatt av kommunestyret 15.12.2021.pdf
Økonomiplan 2020-2023 Holmestrand kommune

HANDLINGSPROGRAM 2020 - 2023 ØKONOMIPLAN | BUDSJETT 2020 | KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL

08.01.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Vedtatt handlingsprogram Holmestrand kommune 2020-2023.pdf
Økonomiplan 2019-2022 Holmestrand kommune

Økonomiplan 2019-2022 Holmestrand kommune.pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2019-2022 Holmestrand kommune.pdf
Økonomiplan 2018-2021 Holmestrand kommune

Økonomiplan 2018-2021 Holmestrand kommune .pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2018-2021 Holmestrand kommune .pdf
Økonomiplan 2017-2020 Holmestrand kommune

Økonomiplan 2017-2020 Holmestrand kommune.pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2017-2020 Holmestrand kommune.pdf
Økonomiplan 2016-2019 Holmestrand kommune

Økonomiplan 2016-2019 Holmestrand kommune.pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2016-2019 Holmestrand kommune.pdf
Økonomiplan 2015-2018 Holmestrand kommune

Økonomiplan 2015-2018 Holmestrand kommune.pdf

22.01.2020 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Økonomiplan 2015-2018 Holmestrand kommune.pdf
Handlingsprogram 2024 - 2027

Handlingsprogram 2024 - 2027

01.11.2023 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Handlingsprogram 2024 - 2027.pdf