Kommunestyret 2019-2023

Etter valget i 2019 dannet Arbeiderpartiet, Miljøpartiet de grønne, Rødt, Senterpartiet og SV - Sosialistisk venstreparti et flertall i kommunestyret.

  • Kommunestyret er kommunens høyeste styringsorgan
  • Kommunestyret består av 35 representanter og avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen
  • Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene

Kommunestyremøtet er åpent, og sendes direkte på nett på kommuneTV. 

Her kan du følge kommunestyremøtene på nett.

Kommunestyrerepresentanter 2019-2023
Representanter Parti E-post Telefon
Elin Gran Weggesrud A elin.weggesrud@holmestrand.kommune.no 452 65 040
Karl Einar Haslestad A karl.einar.haslestad@hotmail.com 920 51 150
Christina Berg A chrisbee@online.no 928 24 339
Camilla Maria Brekke A camillabrekke@outlook.com 926 67 283
Marthe Aasmundseth A martheaasmundseth@gmail.com 918 71 458
Sigurd Røraas A siguroer@online.no 477 10 044
Bjørn Maurstad UAVH bjornmaurstad@hotmail.com 957 58 766
Kjell Olav Baastad A kjelo-ba@online.no 907 52 420
Kristine Ganz kristineflatten@gmail.com 99027997
Fredrik Christensen A fredrik.christ@gmail.com 468 00 399
Savina Gandi fra 08.06.22 A arnsav@live.no 401 05 136
Alf Johan Svele H ajsvele@outlook.com 992 55 424
Aleksander Leet H aleksander.leet@gmail.com 906 06 580
Janne Hjelmtvedt H - -
Anne Helle Skog H anne.helle.skog@gmail.com 934 03 918
Jon Tunheim H jon.tunheim@gmail.com 417 21 014
Kari Brekke H kari.e.brekke@gmail.com 990 24 690
Hedda Wike H he-wike@online.no 928 91 310
Kjetil Roso H kjetil@roso.no 992 35 901
Elin Svele H elin_svele@hotmail.com 957 87 056
Lasse Berntzen H Lasse.Berntzen@usn.no 922 09 217
Sølvi Louis Herland H herland72@gmail.com
Jan Fredrik Vogt Frp vogtene1@gmail.com 402 22 286
Jørgen Bruserud Elstad Frp elstad@fpu.no 415 82 326
Ola Buvik Skedsmo Frp olaskedsmo@fpu.no 474 47 702
Egil Olaussen Frp egilola75@gmail.com 416 79 272
Tove Ødeskaug Sp tove.odeskaug@gmail.com 481 71 006
Anne Nordby Skarstad Sp annskars@outlook.com 938 39 347
Per Harald Agerup Sp per.harald.agerup@bondelaget.no 951 42 703
Paul Kristoffer Gregersen Sp pa-gre@online.no 913 48 756
Espen Watne Andresen UAVH espenwatneandresen@gmail.com 926 62 477
Heidi Skreen MDG heidi.skreen@icloud.com 970 80 124
Knut Vidar Hoholm KrF hoholm.sande@gmail.com 991 56 076
Lars Gunnar Lingås R lars@etikk.net 926 30 223
Anya Alme SV anya.alme@hotmail.no 928 50 494

Artikkelliste