Kommunestyret 2023 - 2027

Kommunestyret er kommunens høyeste styringsorgan, og består av 35 representanter. Kommunestyret avgjør saker som gjelder hovedtrekkene i styringen av kommunen.

  • Kommunestyret vedtar budsjetter, langtidsplaner og andre saker av prinsipiell betydning for utviklingen av kommunen og tjenestene
  • Kommunestyremøtene er åpne, og sendes direkte på nett på kommuneTV. 

Her kan du følge kommunestyremøtene på nett

Kommunestyrerepresentanter 2023-2027

Kommunestyrerepresentanter 2023-2027
Representanter Parti E-post Telefon
Alf Johan Svele H alf.johan.svele@holmestrand.kommune.no 992 55 424
Aleksander Leet H aleksander.leet@holmestrand.kommune.no 906 06 580
Hedda Wike H hedda.wike@holmestrand.kommune.no 928 91 310
Janne Hjelmtvedt H - -
Kari Brekke H kari.elisabeth.brekke@holmestrand.kommune.no 990 24 690
Tine Ramberg H timara@online.no 479 78 100
Arild Brekke H arild@96000.no 926 15 457
Robert Bettum H robettum@online.no 913 33 482
Elin Svele H elin_svele@hotmail.com 957 87 056
Roar Grønvold H roar@groenvold.no 977 39 990
Torunn Aarkvisla H torunn.aarkvisla@stoltavsande.no 920 51 020
Jan Fredrik Vogt Frp jan.fredrik.vogt@holmestrand.kommune.no 402 22 286
Jørgen Bruserud Elstad Frp jorgen.elstad@holmestrand.kommune.no 415 82 326
Sandra De Paula Paiva Frp sandrapaivafrp@gmail.com 915 63 143
Egil Olaussen Frp egilola75@gmail.com 416 79 272
Øyvind Sando Frp oyvind.sando@hotmail.com 934 25 155
Fredrik Alexandersen Frp fredrik@gladiator-gym.no
Ola Buvik Skedsmo Frp olaskedsmo@fpu.no 474 47 702
Eirik Bergstedt A eirik.bergstedt@gmail.com 474 57 4 81
Camilla Maria Brekke A camillabrekke@outlook.com 926 67 283
Christina Ohrem Berg A chrisbee@online.no 928 24 339
Fredrik Christensen A fredrik.christ@gmail.com 468 00 399
Ragnhild Bakke A ragnhildbakke@gmail.com 994 56 458
Marthe Aasmundseth A martheaasmundseth@gmail.com 918 71 458
Kari Gran Weggesrud A kari.weggesrud@icloud.com -
Runar Knutsen SP runar.knutsen@gmail.com 909 33 909
Per Harald Agerup SP per.harald.agerup@bondelaget.no 951 42 703
Espen Watne Andresen INP espenwatneandresen@gmail.com 926 62 477
Christoffer Olafsen INP cholafsen90@hotmail.no 917 55 181
Anya Alme SV anya.alme@hotmail.no 928 50 494
Erling Sørli SV erling.sorli@gmail.com 482 02 771
Knut Vidar Hoholm KrF hoholm.sande@gmail.com 991 56 076
Maren Njøs Kurdøl R marenkurdol@yahoo.no 958 24 866
Sebastian Alsos Greipstad MdG s.greipstad@gmail.com 955 53 302
Christina Leverkus V christina.leverkus@gmail.com 458 06 601

Artikkelliste