Ordfører, varaordfører og gruppeledere

Ordfører og varaordfører velges for 4 år. Ordføreren er kommunens rettslige og den fremste folkevalgte representant, og leder møtene i formannskapet og bystyret.

Ordførers daglige gjøremål er å holde tett kontakt med rådmannen, representere kommunen ved offisielle anledninger, ha kontakt med kommunens innbyggere og være Holmestrand kommune sitt ansikt utad.

I konstituerende kommunestyremøtet den 18. oktober 2023 ble Alf Johan Svele (H) valgt til ordfører, frem til neste kommunestyrevalg i 2027.

Kontaktinfo

Epost: alf.johan.svele@holmestrand.kommune.no tlf: 992 55 424

 

Varaordfører

Jan Fredrik Vogt (FrP) er varaordfører i Holmestrand kommune.

Kontaktinfo

E-post: vogtene1@gmail.com  Tlf: 402 22 286

Gruppeledere

Gruppeledere
Navn Epost Telefon
Hedda Wike (H) he-wike@online.no 928 91 310
Jørgen Bruserud Elstad (FrP) elstad@fpu.no 415 82 326
Espen Watne Andresen (INP) espenwatneandresen@gmail.com 926 62 477
Knut Vidar Hoholm (KrF) hoholm.sande@gmail.com 991 56 076
Christine Leverkus (V) christina.leverkus@gmail.com 458 06 601
Eirik Bergstedt (A) eirik.bergstedt@gmail.com 474 57 481
Per Harald Agerup (SP) per.harald.agerup@bondelaget.no 951 42 703
Anya Alme (SV) anya.alme@hotmail.no 928 50 494
Sebastian Alsos Greipstad (MDG) s.greipstad@gmail.com 955 53 302
Maren Njøs Kurdøl (R) marenkurdol@yahoo.no 958 24 866


Se også oversikt over råd og utvalg