Ordfører, varaordfører og gruppeledere

Elin Gran Weggesrud - Klikk for stort bildeOrdfører Elin Gran Weggesrud Holmestrand kommune

   

 

       

Ordfører og varaordfører velges for 4 år. Ordføreren er kommunens rettslige og den fremste folkevalgte representant, og leder møtene i formannskapet og bystyret.

Ordførers daglige gjøremål er å holde tett kontakt med rådmannen, representere kommunen ved offisielle anledninger, ha kontakt med kommunens innbyggere og være Holmestrand kommune sitt ansikt utad.

I konstituerende kommunestyremøtet den 16. oktober ble Elin Gran Weggesrud (AP) valgt til ordfører, frem til neste kommunestyrevalg i 2023.

 

Varaordfører

Camilla Maria Brekke (A) er varaordfører i Holmestrand kommune.

Kontaktinfo

E-post: camillabrekke@outlook.com  Tlf: 926 67 283

Gruppeledere

Gruppeledere
Navn Epost Telefon
Paul Kristoffer Gregersen (SP) pa-gre@online.no 913 48 756
Heidi Skreen (MdG) heidi.skreen@icloud.com 97080124
Jon Tunheim (H) jon.tunheim@gmail.com 417 210 14
Knut Vidar Hoholm (KrF) hoholm.sande@gmail.com 991 56 076
Anya Alme (SV) anya.alme@hotmail.no 928 50 494
Lars Gunnar Lingås (R) lars@etikk.net 926 30 223
Jan Fredrik Vogt (FrP) jfv@ebnett.no 402 22 286
Kristine Ganz (A) kristinemarieganz@gmail.com 990 27 997

Se også oversikt over råd og utvalg