Åpen post

Kommunestyret i Holmestrand kommune har syv til åtte møter i året. Da er det anledning for alle innbyggere i kommunen til å stille spørsmål.  

Lurer du på om kommunen kan bygge luftegård for hunder i Hof? Eller hvorfor ikke skolene i Holmestrand er leksefrie? Dette og mye annet kan du spørre kommunestyret om. 

Rett før hvert kommunestyremøte er det satt av inntil 30 minutter hvor alle kan stille korte spørsmål. Vi kaller det for «åpen post».  

Hvordan fungere det? 

Du må være til stede i kommunestyresalen når møte starter. Når ordføreren spør om det noen som har spørsmål er det bare å rekke opp armen. Når det blir din tur, går du til talerstolen og stiller ditt spørsmål. 

Det er noen regler 

  • Spørsmålet må være av allmenn interesse. Det betyr at du ikke kan spørre om for eksempel hvorfor din nabo har fått lov til å sette opp en ny garasje.  
  • Du kan heller ikke stille spørsmål om saker som står på sakskartet til møtet du stiller spørsmålet i. 

Her finner du kommunestyrets møteplan, hvor du hvilke datoer, hvor og hvilket klokkeslett kommunestyret møtes.