Snakk med noen om rus og psykisk helse

Her er en oversikt over telefon- og chattetjenester som holder åpent for deg som trenger noen å snakke med om rus og psykisk helse.

Til deg som er ung

Om du sliter med vonde tanker eller har et vanskelig hjemme, er det viktig at du snakker med noen du stoler på. Selv om skolen holder stengt, så er læreren din fortsatt på jobb og tilgjengelig for deg. I tillegg finnes det flere muligheter til deg som trenger noen å snakke eller chatte med. Vi har samlet noen her:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 Alarmtelefonen er et nødnummer for deg som er utsatt for vold, overgrep eller føler deg utrygg på andre måter. Du kan også ringe hvis du er bekymret for noen du kjenner. Telefonnummeret holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 • Barneverntjenesten i Holmestrand: 95 44 20 20
 • Barnevernvakta i Vestfold: 33 31 02 03
 • BaRsnakk: Et chattetilbud til deg med foreldre, eller andre nær deg, som har eller har hatt et rusproblem. Chatten er åpen fra mandag til onsdag fra 17-20 og du kan skrive anonymt om det som opptar deg. Tilbudet drives av frivillige i organisasjonen Barn av rusmisbrukere.
 • Kors på halsen: 800 333 21. Et tilbud til deg under 18 år, bemannet av frivillige voksne fra Røde Kors. Du kan velge om du vil ringe, chatte, eller sende mail. Telefonen er åpen fra mandag til fredag mellom 14-22. Du kan også snakke med andre på din alder på forumet.
 • SnakkOmPsyken.no. Dette er Blå Kors sin chattetjeneste for deg mellom 9-19 år. Her kan du chatte om vanskelige tanker og følelser. Åpningstidene er mandag til torsdag fra 9-21, fredag fra 9-15, og søndag fra 15-21.
 • UngPrat.no. Samtaletjeneste til barn og unge mellom 13-24 år som trenger noen å prate med. Ungprat.no er åpent søndag til fredag 9-21.
 • Ifengsel.no er en chattjeneste for deg som har en mamma eller pappa i fengsel, er voksen pårørende, eller kjenner noen som har en forelder i fengsel. Her kan du snakke med oss om fengsel, hvordan du har det eller ting du tenker på eller lurer på rundt dette. Vi har åpent hver onsdag og fredag fra 15-22, og har utvidet åpningstid hver tirsdag og torsdag klokka 10-15. 
 • SMISO Vestfold (Tidligere Incestsenteret i Vestfold): Hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte er et døgnåpent, landsdekkende gratis tilbud til seksuelt misbrukte barn og voksne av begge kjønn, samt pårørende til seksuelt misbrukte. Hjelpeapparatet kan også ringe denne telefontjenesten for råd og veiledning. 800 57 000

Til deg som er bekymret for et barn

Når samfunnet stenger ned mister barna våre kontakt med nettverket sitt i barnehager, skoler og på fritidsaktiviteter. Dette er tiden for å senke terskelen for å ta grep. Her er en oversikt over hvor du kan henvende deg for å få råd og veiledning:

 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. Alarmtelefonen er det nasjonale nødnummeret for barn og unge. Voksne som er bekymret for et barn kan ringe alarmtelefonen. Telefonen er bemannet av fagpersonell og holder døgnåpent i forbindelse med korona-situasjonen.
 • Barnevernet.no. Barnevernsansatte er inkludert i gruppen samfunnskritisk personell under koronakrisen, for å sikre de mest utsatte barna. På siden er det informasjon om barnevernvakter og barneverntjenester i alle kommuner og hvordan du melder din bekymring til barnevernet.

Til deg som er voksen

Dette er en krevende tid for barn og voksne. Dersom du synes det er vanskelig å håndtere situasjonen, eller trenger hjelp for å være en god forelder, er det flere gode tilbud til deg.

 • Mental Helse hjelpetelefonen: 116 123. Hjelpetelefonen er Mental Helses gratis døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt. De har også en chat på sidetmedord.no.
 • Kirkens SOS: 22 400 040. Her kan barn, ungdom og voksne ta kontakt for å snakke med noen enten på telefon, på melding eller chatte. Her kan man ta kontakt hele døgnet. SOS-chat er åpent hverdager kl. 18.30-22.30 og det er helt anonymt.
 • Foreldresupport: 116 123 (tast 2) Foreldresupport er en døgnåpen telefon- og chattetjeneste for omsorgspersoner som trenger hjelp, veiledning eller har behov for å lufte tankene sine med noen. Den drives av Mental Helse.
 • Vold- og over­greps­linjen: 116 006. En døgnåpen hjelpelinje for deg som opplever vold i nære relasjoner eller er bekymret for noen du kjenner. Tjenesten er anonym. 
 • Anonyme Alkoholikere (AA): 911 77 770. Anonyme Alkoholikere er et fellesskap av kvinner og menn som deler sin erfaring, styrke og håp med hverandre for at de kan løse sitt felles problem og hjelpe andre å friskne til fra alkoholisme. Åpent mandag til fredag kl. 11–15 og 18–22, lørdag til søndag kl. 18–22.
 • Rådgivningstelefon for pårørende: 22 49 19 22. Landsforeningen for pårørende innen psykisk helse og rus. De tilbyr rådgivning om pårørendes rettigheter og behov, og om hjelpeapparatet. www.piosenteret.no. Rådgivningstelefonen er åpen alle dager kl. 10-15 og tirsdager kl. 11.00-19.00. De har også en chat for unge som er åpen tirsdag og onsdag fra kl. 16-20.