Meld fra til Mattilsynet om døde fugler

Meld fra om døde eller syke villfugler.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø, vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)


Dette gjelder spesielt i områder som fungerer som rasteplasser for trekkfugler.

Fugler som er døde av ytre skader, er avmagra, eller råtne, er i utgangspunktet ikke aktuelle å undersøke for fugleinfluensa. Men, ved funn av døde fugler av de ovenfor beskrevne artene uten synlig dødsårsak bør Mattilsynet varsles enten på telefonnummer 22 40 00 00 eller ved å fylle ut skjemaet til Mattilsynet.

Jeg vil melde fra om døde eller syke villfugler

Av hensyn til generell smittefare skal man unngå å komme i fysisk kontakt med sjuke og/eller døde fugler.

Se hvor det er påvist smitte: Fugleinfluensa hos villfugl (vetinst.no) 

Det er ikke påvist fugleinfluensa i Holmestrand kommune, men i nærliggende kommuner.

Spørsmål og svar om fugleinfluensa