Koronasituasjonen

Kriseledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandager, onsdager og fredager hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Her får du kronologisk oversikt Temaside om korona Nowy koronawirus

02.12.2020 14.13

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Profil i bruk på tøy

Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester og Helse og Velferd , skal etablere rammeavtale for kjøp av arbeidstøy.

Kart som viser varslet planområde

  I samsvar med Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. §12-8, varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for plan «20200007 Detaljregulering for Hvittingfossveien 29». Planforslaget vil være en privat detaljregulering.

Mattilsynet oppfordrer folk som ferdes langs sjø og vann og våtmarksområder om å informere Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fugler av disse artene:

  • andefugler (ender, gjess og svaner)
  • måkefugler
  • vadere
  • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
  • åtseletere (kråke og ravn)
Jente med gul sekk på vei til skolen

Barn og unge skal få delta på fritidsaktiviteter selv om foreldrene har dårlig råd. Offentlige instanser, lag og foreninger og private kan nå søke om penger fra Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn og unge.

Betalingssatser blir årlig justert i henhold til sentrale betalingssatser vedtatt av Stortinget. Fra 01.01.21 gjelder nedenstående satser og moderasjonsordninger.

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av fire navn i Holmestrand kommune.

Familie i solnedgang

Kommunedirektøren legger frem sitt forslag til Holmestrand kommunes handlingsprogram 2021-2024 med økonomiplan og budsjett. Handlingsprogrammet behandles av formannskapet 26. november og kommunestyret 16. desember.

Kart over planområde Hanekleiva HNP BN5

   I samsvar med Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. §12-8, varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for plan «20200006 Detaljregulering for Hanekleiva Øst HNP BN5». Planforslaget vil være en privat detaljregulering.

Holmestrand kommune har utarbeidet forslag til forskrift om åpen brenning og brenning av avfall småovner, for nye Holmestrand kommune.
 

Endring av flere adressenavn på Helland ble vedtatt av Formannskapet den 15.10.2020. 

 

Til toppen