Kunngjøringer

Kunngjøringer
kartutsnitt Hanekleiva

Kleivabakken ble enstemmig vedtatt som nytt veinavn i sideveien i Hanekleiva (gatenummer: 1247) av formannskapet den 03.09.2021. 

Kart som viser reguleringsplanen med fargekoder for ulike formål

Hovedutvalg for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 068/21) å legge forslag til Detaljregulering for Skogveien 16 - PlanID 20200005 ut til offentlig ettersyn: 

kartutsnitt Kleivantoppen

Trollstien, Nordkollen og Kleivantoppen  ble enstemmig vedtatt av formannskapet den 3. september 2021 som nye veinavn på Kleivantoppen (planid: 2017046).

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 01.09.2021 (sak 069/21) å legge forslag til Detaljregulering for Solbergrenda platå– PlanID 2018049 ut til offentlig ettersyn.

  

4 personer som holder hender frem mot hverandre

Vi søker frivillige instruktører som har interesse for, og lyst til å lede treningsgruppe for eldre. Vil du være den nye instruktøren på Sterk og stødig treningen som holdes i lokalene til Filadelfia i Holmestrand, onsdager kl. 10-11?

Pokal med stjernedryss

Nå kan innbyggerne foreslå kandidater til Holmestrand kommunes Kulturpris eller Frivillighetspris 2021, og fristen for å nominerer er 30. september. I fjor ble kulturprisen og frivillighetsprisen for første gang delt ut for nye Holmestrand kommune. Kulturprisen ble tildelt Lars Aaserud, mottakeren av Frivillighetsprisen var Lynette Sjue.

Vi skal spyle vannledningsnettet nord i kommunen fra 6. september til 1. oktober på dagtid. Dette vil medføre varierende vanntrykk hos enkelte.

Noah har søkt om å endre tillatelsen etter forurensningsloven slik at de kan legge stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall over kote 0 i Sydbruddet på Langøya.

Kart som viser et omriss av planområdet

I henhold til Plan- og Bygningslovens § 12-8 kunngjøres oppstart med detaljreguleringsplan for Killingdalsveien 8 og Liaveien 2 i Holmestrand kommune. Det varsles også mulig utbyggingsavtale. Planområdet er ca. 9,7 daa. og omfatter gnr./bnr. 430/1, 430/10, 430/18, 430/32, 430/49, 430/66, 430/91, 430/103 og 464/1.

Bentsrud veinavn

 I forbindelse med utbygging på Bentsrud øst (planID 2012014) er det behov for et nytt veinavn.

Til toppen