Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

24.02.2021 13.36

Kunngjøringer

Kunngjøringer

Statens kartverk fattet 2.2.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Skibergfjell/Skibergfjellet/Skibergfjella.

Statens kartverk fattet 25.1.2021 et vedtak om skrivemåten i navnesak Trolsrud/Trollsrud.   

Detaljegulering for Eikelund

Hovedutvalget for regulering, kommunalteknikk og miljø (RKM) i Holmestrand kommune vedtok i møte 03.02.2021 (sak 005/21) å legge forslag til Detaljregulering for Eikelund – PlanID 2017039 ut til offentlig ettersyn:

Plankart

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 andre ledd  varsles det at Holmestrand kommune, ved Tekniske tjenester, legger ut til offentlig ettersyn forslag til utbyggingsavtale mellom Holmestrand kommune og Trysilhus Areal AS. for gjennomføring av reguleringsplan for Solbergjordet (planID 2016034), vedtatt av Holmestrand kommunestyre den 12.12.2018.»

Ny vannledning i Tandbergåsen skal etableres

Kjeldaas AS har fått i oppdrag av Holmestrand kommune å etablere ny vannledning i Tandbergåsen, som vist på bildet. Hovedarbeidene vil bestå av løsmasseboring og mindre gravearbeider.

Kart over anleggsområdet

Ektvedt AS skal etablere ny vannledning i Thorshaugveien. Arbeidene vil starte i januar 2021, og pågå ut mars 2021. Arbeidene vil gi begrenset fremkommelighet, og det må påregnes ulemper i form av anleggstrafikk, søle og støy for de nærmeste naboene.

Kartverket har reist navnesak for avgjøre den offentlige skrivemåten av flere navn i kommunen. 

Gebyrforskrift plan, byggesak, oppmåling med regulativ 2021. VEDTATT I KOMMUNESTYRET. GJELDER FRA 01.01.21.

Kommunestyret i Holmestrand fastsatte i møte 16.12.2020, sak nr. 201/20 planprogrammet for Bentsrud Syd.

Fugleinfluensa: For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i fylkene Trøndelag, Møre og Romsdal, Vestland, Rogaland, Agder, Vestfold og Telemark, Viken, Oslo og Innlandet.

Til toppen