Kunngjøringer

Kunngjøringer
kartutsnitt Ekelund/ Eikelund

Språkrådet har reist navnesak for å avgjøre skrivemåten til navnet i Holmestrand kommune.

Saken gjelder følgende bruksnavn med varianter av skrivemåten, hentet fra Sentralt stedsnavnregister (SSR) med oppslagsnummer, navn og objekttype:

TNT Landskap AS rydder i fantebukta og stien som går på østsiden av øya for mer fremkommelighet fra 7. desember og i ca en uke.

Kommunens egen julestjerne

I forbindelse med et juleprosjekt for noen år siden ble det produsert opp et antall julestjerner for salg. Det er nå tomt for de aller siste julestjernene som har vært til salgs hos kommunen.

Kart som viser planens avgrensning

I medhold av Plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for del av Wingejordet, PlanID 20220002. Forslagstiller er Halvorsen & Reine AS på vegne av Sande Eiendomsutvikling AS. Samtidig varsles oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale iht. pbl § 17-4.

Hanekleiva næringspark øst og Hanekleiva næringspark vest ble enstemmig vedtatt av formannskapet som nytt områdenavn på Hanekleiva næringspark.

Dame med mobil, og tekst: Les av vannmåler ved å svare på SMS!

I uke 49 sender kommunen ut SMS til alle som har vannmåler. Vannmåleren skal leses av senest 31. desember, og avlesing kan registreres ved å svare på SMS. Avlesning gir grunnlaget for både årsoppgjøret for 2022, og neste års vann- og avløpsgebyr.

Tre bilder av havnespy

Havnespy er en fremmed art som legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger andre arter. Havnespy kan få alvorlige konsekvenser for norske kystområder og marine næringer.

Illustrasjon av 2023

24. november behandlet formannskapet handlingsprogram 2023-2026 og budsjett 2023.

 

Dame med vaksine som trekkes opp

Personer mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer kan nå ta oppfriskningsdose 2 (dose 4) om de ønsker. 

Holmestrand kommune slår sammen faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt.

Til toppen