Koronasituasjonen

17.06.2021 10.20

Kunngjøringer

Kunngjøringer
Kart med tegning

Vi går i gang med å bygge veien forbi Haga barnehage og opparbeide ny bussholdeplass ved barnehagen. Derfor må vi i perioden 7. til 18. juni, ha en midlertidig løsning for skolebussene, og det må påregnes endel kø der bussene stopper. 

Planer

Kommunens planavdeling har for tiden redusert kapasitet 

Bedre trafikksikkerhet på Rove

For å bedre trafikksikkerheten rundt Rove så vil det i løpet av sommeren bli satt opp nye skilt i området med regulering av parkering.

Arbeid i vikeveien

Holmestrand kommune er i gang med i legge vann- og avløpsledninger i Vikeveien. Arbeidet vil foregå mellom Koppstadlinna og til Vikeveien, avkjøring til Vikeveien 16. Annleggsstart er 18. mai og anleggsarbeidene antas å ferdigstilles juli 2021.

Informasjon til de kommunale abonnentene med vann fra Blindevann: vi skal spyle det kommunale vannledningsnettet her i perioden 24. mai til 18. juni.

Kartutsnitt Kleivantoppen

Som følge av utbygging på Kleivantoppen er det behov for veinavn på tre nye veier.  Det har vært gjennomført en forslagsrunde og kommunen inviterer nå interesserte til høringsrunde i forbindelse med de innsendte forslagene.

Landbruks- og matdepartementet har 14.mai 2021 fastsatt Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen. Forskrifta trer i kraft umiddelbart.

Østbygdaveien er stengt for kjøring ned mot sentrum i cirka fire uker fra 19. april. Kun nødetatene får kjøre igjennom her de neste fire ukene.

Kart over området det skal bygges

Holmestrand kommune skal anlegge nytt vann- og avløpsanlegg som omfatter alle arbeider med sanering og separering av avløpssystemet og nye vannledninger, samt kabeltrase. Byggetiden vil vare i 9 måneder, fra mai 2021. Arbeidet vil være ferdig i mars 2022, med oppussing på vårparten.

Til toppen