1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Søk regionalt miljøtilskudd (RMP)

Søk regionalt miljøtilskudd (RMP)

Bier flyr over blomstene - Klikk for stort bildePollinerende insekter Pexels Søk tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket - i kulturlandskapet, eller til tiltak mot utslipp til vann og luft.

Regionalt miljøtilskudd (RMP)

Gjelder tilskudd for å gjøre miljøtiltak på egen gård eller leiejord som du disponerer i søknadsåret.

Foretaket ditt må drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer og være registrert i Enhetsregisteret.

Søknadsfrister for 2022:

15. september – Det åpnes for å søke elektronisk i Altinn
15. oktober – Søknadsfrist RMP-tilskudd
15. november – Frist for tilskudd til drift av beitelag

Informasjon om ordningen finner du hos Statsforvalteren

Spørsmål

Ta kontakt med landbrukskontoret
Tel: 33 05 95 00
Epost. postmottak@holmestrand.kommune.no

Til toppen