Søk tilskudd til din skogbruksplan!

Skogbruksplanprosjektet i Holmestrand kommune nærmer seg slutten. Har du bestilt skogbruksplan må du bekrefte at du søker tilskudd for å få dekket inntil 50 % av plankostnadene. Dette bør du gjøre før du mottar faktura fra takstselskapet. 

Tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer

Under finner du hvordan søke steg for steg. NB: Du skal kun søke på del 1 nå. 

Slik søker du tilskudd til skogbruksplan steg for steg elektronisk (PDF, 6 MB)

For mer informasjon om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistreringer se landbruksdirektoratets side

Statsforvalteren utbetaler statstilskudd til skogeiers skogfondskonto etter innsendt søknad om tilskudd fra skogeier. Kommunen fører utbetaling av skogfond med tilskudd til skogbruksplanene i skogfondssystemet etter mottatt faktura og søknad om tilskudd fra skogeier. 

Tilskudd til miljøtiltak i skog

Du kan også søke om tilskudd som delvis kan dekke det økonomiske tapet knyttet til bevaring av nøkkelbiotoper.

Det kan gis inntil 30 % tilskudd av tømmerets driftsnetto, fratrukket en arealavhengig egenandel. Det kan bevilges inntil kr. 75.000,- i tilskudd til den enkelte skogeier.

Skogeier bør søke på ordningen digitalt, og kan gjøre dette fra egen skogfondskonto under "Skogfond på nett" (med innlogging via Altinn), eventuelt gjennom søknadsskjema på papir (LDIR-911 B). Mer informasjon finner du på landbruksdirektoratets side.

Kontakt

Har du spørsmål om tilskudd og skogfond? Ta kontakt med skogbruksrådgiver Kine Fliflet på e-post kine.fliflet@holmestrand.kommune.no eller telefon 902 34 194.