Vil ta tid før Revåveien kan åpnes

Fylkeskommunen skal ta supplerende undersøkelser i forbindelse med å stabilisere fylkesvei 3250. Undersøkelsen består av boreprøver og målinger, og blir gjennomført fra slutten av uke 41.

Derfor vil man fra neste uke kunne se folk som utfører undersøkelser ved skråningstopp vei og elvebunnen langs fylkesvei 3250.

Asplan Viak gjennomfører undersøkelsene

Fylkeskommunen har engasjert Asplan Viak til å foreta boreprøver som en del av supplerende undersøkelser. 

  • Resultat av undersøkelsene kommer etter cirka tre uker
  • Nye stabilitetsberegninger etter fire - fem uker
  • Endelig rapport er ferdig etter to - tre måneder

Dokumentasjon på fundamentering av eksisterende og planlagt bebyggelse langs fylkesveien blir en del av det totale beregningsgrunnlaget.  

Utfordrende grunnforhold

Det er kjent at det er utfordrende grunnforhold i Sande sentrum. Vestfold og Telemark fylkeskommune har samarbeidet tett med Holmestrand kommune for å kartlegge situasjonen.  

I forbindelse med nye beregninger som nå er tatt har Holmestrand kommune på ny tatt kontakt med NVE for å sjekke om grunnforholdene kan føre til ras eller liknende. Det er ingen fare for stort skred i dette området. Dette baserer NVE på rapporten fra 2012 og utbedringer som er gjort i senere tid.

Les mer på fylkeskommunens side

Hvorfor har Revåveien vært stengt?

Fordi tungtransporten ikke overholdt regler og skilting.
Det har vært utfordringer med stabilitet i veien. Setningsmålinger viste bevegelser i vegbanen, og det ble bestilt prosjektering av tiltak for å gjøre veien stabil. 24. oktober 2022 ble det det besluttet å redusere tillatt totalvekt på kjøretøy, og det ble satt opp skilt. Da tungtransporten ikke overholdt reglene ble det senere besluttet å stenge vei midlertidig.

Foreløpig vet vi ikke når veien kan åpnes for trafikk.