Bålbrenning: regler fra 15. april

All åpen brenning er forbudt hele året. Fra 15. april til 15. september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Det er noen unntak, men du må sette deg inn i reglene.

bål i naturen - Klikk for stort bildeKjenn reglene for bål i naturen Pexels

Åpen brenning og brenning av avfall er forbudt innenfor kommunens grenser, med mindre annet følger av unntakene:

Unntak fra forbudet

I de tilfeller det åpnes for at brenning tillates, må det generelt forutsettes at materialene som brennes ikke inneholder helse- og miljøfarlige stoffer.

Følgende brenning skal være tillatt og er unntatt forbudet:

  • Åpen brenning på grillinnretninger, brenning av rent trevirke i utepeiser, og «kaffebål» brukt i tradisjonelt friluftsliv på de vilkår som beskrevet i forskrift om brannforebygging.
  • Åpen brenning må ikke skje så nær vegetasjon, svaberg eller annet fast fjell at det forårsaker skade. Grill må ikke settes direkte på underlaget.
  • Bål, bålpanner og grillinnretninger til rekreasjon i utmark fra 16. september til 14. april, når dette ikke medfører fare for brann. Det forutsettes at brenningen ikke gir varige skader på naturen, slik som på bart fjell og svaberg.
  • Brenning av sankthansbål 23. juni eller tilstøtende helg.
  • Landbruksnæringen: Brenning av kvist fra jordekanter og frukthager der dette er en del av landbruksdriften. Det forutsettes at dette skjer i samme område som ryddingen blir foretatt. Slik brenning skal meldes på forhånd til brannvesenets alarmsentral, Sør-Øst 110 IKS (tlf. 33 31 41 10).

Ekstrem tørke og stor brannfare

Ved ekstrem tørke og stor brannfare vil brannsjefen kunne varsle at all bruk av åpen ild, og annen aktivitet som kan føre til brann, er direkte uansvarlig. Den enkelte har ansvar for å følge med om slik oppfordring er gitt. Det tungtveiende faglige rådet vil bli varslet i lokalmedia og på Vestfold Interkommunale Brannvesen sin nettside

Brenning av hageavfall 

VESAR har mottak av hageavfall, og brannvesenet ber om at ordningen benyttes. Les om hageavfall på Vesar sine sider. Brenning av avfall er forbudt etter forurensningsloven, verken brannvesen eller kommunen gir dispensasjon.

Henvendelser om ulovlig brenning rettes til kommunen og politiet.

Verneområder med bålforbud

Les mer om reglene for bålbrenning på vibr.no 

Forskrift om åpen brenning og brenning av avfall i småovner

I en tidligere versjon av artikkelen sto også unntaket fra regelen: "Faste bålplasser og grillsteder som er godkjente av kommunen." Det er nå fjernet fra punktlisten, da det per nå ikke er noen godkjente faste bålplasser og grillsteder godkjent av kommunen.