Endringer i innsamlingsordningen

Fra 4. mars hentes avfallet sjeldnere i Holmestrand kommune. Endringen skal bedre kildesorteringen og øke materialgjenvinningen av husholdningsavfallet.

Endringen har allerede vært gjeldende i Tønsberg siden 6. november 2023, og rulles ut samtidig i Horten, Færder og Holmestrand kommuner. 

Hva består endringen i?

Restavfall, plastemballasje og papp/papir går fra tre til fire ukers hentefrekvens. Glass- og metallemballasje fra seks til åtte uker. Matavfallet hentes fremdeles hver uke, med unntak av hver åttende uke som blir kjørefri uke.

Magasin som heter SORTER - Klikk for stort bildeMagasin som blir sendt ut til innbyggere i uke 6 VESAR

Vi i Vestfold er veldig gode på kildesortering

Visste du at selv om vi i Vestfold er veldig gode til å kildesortere, så kunne mer enn halvparten av det som kastes i restavfallet hjemme vært sortert ut?

Når du kildesorterer bidrar du til å holde ressursene i kretsløp, slik at de kan brukes flere ganger – og bli til noe nytt. Mens det du kaster i restavfall går til forbrenning. Det betyr at når vi kaster ting som kunne vært sortert ut, i restavfall – tar vi dyrebare ressurser ut av kretsløpet. Det er her potensialet ligger.

For å øke materialgjenvinningen på avfallet som hentes hjemme, må vi sørge for at kun reelt restavfall ender i restavfallsbeholderen. Dette er grunnen til at det nå gjøres endringer i innsamlingsordningen.

For mange vil ikke dette blir særlig merkbart, mens for andre vil det kreve litt mer. Vesar har laget et magasin med tips og råd til hvordan du kan kildesortere enda bedre enn det du gjør i dag. 

Magasinet sendes ut til alle husstander Holmestrand kommune i uke 6. 

Hvordan finner jeg informasjon om mine hentedager?

Det er flere måter å finne informasjon om når avfallet hentes. Appen Min Renovasjon og søkefunksjonen under fanen «henting av avfall» på vesar.no gir den mest nøyaktige informasjonen om hentedager for en gitt adresse. 

Appen Min Renovasjon

I appen Min Renovasjon får du oversikt over dine hentedager. Du kan aktivere varsling, slik at du får beskjed om hva som hentes i forkant av hentedagen din. Med meldingsfunksjonen i appen kan du også melde ifra dersom avfallet ikke er hentet som det skal. Appen er gratis.

Oversikt og utskriftsvennlig kalender fra nettsiden

Du kan enkelt søke opp dine hentedager i søkefunksjonen vesar.no (under fanen «henting av avfall»).
Her kan du også laste ned og/eller skrive ut hentekalenderen som gjelder for din adresse, og som da gir mer konkret informasjon for deg og din adresse ved at selve hentedagen er markert.

SMS-tjeneste

Du kan få SMS-varsling tilsendt telefon din i forkant av hentedagen. Dette bestiller du på Vesars nettside, under fanen «bestill SMS-varsling». Tjenesten er gratis.

Kildesorteringskalender

Det tilbys fremdeles kildesorteringskalendere, som gir oversikt over henteuker for de ulike avfallstypene. Her finner du også informasjon om åpningstider på gjenvinningsstasjonene. Kildesorteringskalenderen kan lastes ned og/eller skrives ut. Finn kalender på Vesar sin nettside 

Har du ikke mulighet til å skrive den ut selv, kan du bestille en ved å bruke skjemaet som ligger på denne siden eller hente en kalender på kommunens servicekontor. Du kan også kontakte Vesar for å få en kalenderen tilsendt, enten per post eller e-post.

Utfordring med sjelden henting av restavfall?

Har du utfordringer med restavfallet, fins det forskjellige løsninger for dette som grønne ekstrasekker og større restavfallsbeholder. Dette bestilles hos Vesar.

Det kan være mer krevende å redusere restavfallsmengden dersom du har ett eller flere barn som bruker engangsbleier i husstanden, og VESAR tilbyr derfor en "bleieavtale" frem til barnet fyller tre år. Det betyr at du kan søke om en større restavfallsbeholder mot et mindre tilleggsgebyr. 

Vesar tilbyr også tøybleietilskudd.

Les mer på Vesar sin nettside om endringen