Energihuset

Energihuset er en dynamisk og inkluderende møteplass for alle innbyggere, med rom for frivillig engasjement, samskapning og aktivitet.  Energihuset åpner høsten 2023.

«En dør inn», der det vil være mulig å få informasjon om aktiviteter og kjennskap til lag og foreninger i lokalsamfunnet. Energihuset fungerer som en arena for nettverksbygging og interessedeling.

Hva finnes på Energihuset


Møt opp til planlagte aktiviteter og arrangementer eller dra i gang noe selv. Dette kan bidra til godt medborgerskap, økt livskvalitet og god folkehelse. Det vil også være mulig å låne rom på Energihuset.

 Du finner Energihuset her:

 Kontaktinformasjon til Energihuset

Energihuset

e-post: energihuset@holmestrand.kommune.no

Daglig leder Birgit Nyen
telefon: 918 02 821    epost: birgit.nyen@holmestrand.kommune.no

Aktivitetskoordinator Tommy Rønningen
telefon: 907 06 939   epost: tommy.ronningen@holmestrand.kommune.no

Frisklivsveileder Renate Thormodsrud
telefon: 409 10 308  epost: renate.thormodsrud@holmestrand.kommune.no

Frisklivsveileder Stine Kvernstuen
telefon: 910 04 607  epost: stine.kvernstuen@holmestrand.kommune.no

Frisklivsveileder Helene Eek Gerhardsen
telefon: 477 66 411  epost: helene.eek.gerhardsen@holmestrand.kommune.no

Frivilligsentral Hilde Gunnestad
epost: hilde.gunnestad@holmestrand.kommune.no