Heimevernet øver

Fra mandag 15. april til søndag 21. skal Vestfold utrykningsstyrke i Oslofjord HV-distrikt 01 øve ca. 150 befal og soldater i og rundt Horten. Styrken vil også operere i andre deler av fylket, også Holmestrand.

Det må påregnes forflytning av militære kjøretøy og personell og noe støy.

Lokal tilstedeværelse

Øvelsen er avdelingens årlige trening med fokus på å lede og gjennomføre territorielle operasjoner med hovedvekt på tilstedeværelse i lokalmiljøet og samvirke med sivile samarbeidspartnere som politiet og andre.

Beskytte befolkningen

Øvelsen skal videreutvikle Forsvarets reaksjonsevne, enkeltmannsferdigheter og operative evne. Soldatene er utstyrt med grunnutrustning og våpen.

– Heimevernet bidrar til å beskytte befolkningen i sine lokalmiljø og sikrer viktig infrastruktur i fred, krise og krig. Sammen med andre militære og sivile beredskapsaktører som statsforvalter og kommuner ivaretar vi samfunnssikkerheten, understreker sjefen for Vestfold utrykningsstyrke kaptein Christian Fulsaas.

Han oppfordrer befolkningen til å ta kontakt om de lurer på noe. – Husk at Heimevernet er til for din trygghet, presiserer kapteinen.

Øving på Hillestad skole

I tidsrommet 18.-21. vil det også bli noe støy i området rundt den nedlagte Hillestad skole i Holmestrand kommune.

Om Oslofjord heimevernsdistrikt 01 (HV-01):

  • Dekker fylkene Østfold og Vestfold.
  • Hovedkvarter med distriksstab på Rygge flystasjon. Distriktssjef er oberstløytnant Remi Høyning. Ca. 3 500 soldater organisert i 18 HV-områder samt en mobil innsatsstyrke (Polar Bear VI).
  • Lokalt territorielt ansvar som innebærer forsvarsberedskapen og ledelse av militære operasjoner på vegne av Forsvarets operative hovedkvarter samt bistand til det sivile samfunnet.
  • Utstrakt samarbeid med politiet, statsforvalteren og kommunene. Sivilforsvaret og andre sentrale beredskapsaktører inngår også i distriktets samarbeidende nettverk.

Kontakt

Kontaktperson: kaptein Christian Fulsaas – tlf. 932 06 712