Momskompensasjon for frivillige lag og organisasjoner

Frivillige organisasjoner kan søke ordningen som skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Søknadsfristen er 2 september.

Hvem kan søke?

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen. Frivillig innsats må være en viktig del av virksomheten for å søke. Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som administrerer ordningen. 

Merk: Dersom organisasjonen er knyttet til et sentralledd enten organisatorisk og/eller gjennom vedtekter (for eksempel Norges idrettsforbund, Norges Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening eller lignende), så skal søknaden sendes via sentralleddet. Vær spesielt oppmerksom på at sentralleddene har egne søknadsfrister som er tidligere enn vår frist. 

Søknadsfrist: 2. september 2024

Ønsker du å motta varsel når neste søknadsrunde åpner? På tilskudd.no kan du abonnere på e-postvarsel om denne tilskuddsordningen.

Mer informasjon og søknadsskjema

 Informasjon og søknadsportal på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet