Resultater fra årets ungdata-undersøkelse

Ungdata-undersøkelsen gir innsikt i hvordan det er å være barn og ungdom. Dette svarte unge innbyggere i Holmestrand kommune:

Ung kvinne med hodetelefoner og studiemappe - Klikk for stort bilde9 av 10 elever mener at "livet mitt er bra". Pexels

Høy svarprosent i vår kommune

I Holmestrand deltok 855 elever fra 8.-10. trinn i undersøkelsen. Det er en svarprosent på 92. På barnetrinnet i kommunen deltok 787 elever på 5.-7. trinn, noe som gir en svarprosent på 89. De aller fleste elevene sier at de har vært ærlige i sine svar, og at undersøkelsen gir et godt bilde av hvordan de har det.

De fleste trives og er fornøyde med livet

De fleste av elevene trives, er fornøyde med livet, har venner og en god livskvalitet. Mange av elevene trives på skolen, men det er også mange som kjeder seg. Mobbetallene viser at det må arbeides videre i skolene for en mer inkluderende praksis.

Forrige undersøkelse ble gjennomført i 2021 under koronapandemien og resultatene fra den undersøkelsen bærer preg av det.

Noen lokale funn i årets undersøkelse for elever i grunnskolen:

  • 9 av 10 elever mener at «livet mitt er bra»
  • 6 av 10 elever på ungdomstrinnet og 9 av 10 elever på mellomtrinnet er fornøyde med helsa si
  • 9 av 10 elever har minst en fortrolig venn
  • 9 av 10 elever oppgir at de trives på skolen
  • 8 av 10 elever på ungdomstrinnet kjeder seg på skolen
  • 1 av 10 har vært plaget av ensomhet den siste uka
  • 1 av 10 har blitt mobbet de siste 14 dagene
  • 1 av 10 elever på ungdomstrinnet oppgir at de drikker alkohol nokså jevnt eller hver uke

Første gang for Ungdata junior

I Holmestrand har elevene på ungdomstrinnet vært med på undersøkelsen flere ganger tidligere, men det er første gang mellomtrinnet gjennomfører Ungdata Junior. Undersøkelsen foregikk i perioden 26. februar til 24. mars i skoletiden. Resultatene fra undersøkelsen som omhandlet Vestfold ble presentert i slutten av mai.

Dette er ungdata-undersøkelsen

Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres livssituasjon. Resultatene brukes i det forebyggende arbeidet for barn og unge i kommunen.

Se mer om resultatene fra Vestfold og Telemark på denne nettsiden 
Kommune- og fylkesrapporter kan lastes ned fra denne nettsiden

Til høsten lanseres rapporten «Ung i Vestfold 2024» med flere analyser av funnene.