Søk barnehageplass

Hvordan søker jeg om barnehageplass?

Før du søker

 • Finn inntil fem kommunale og/eller private barnehager i Holmestrand du vil søke eller bytte til.
 • Forsikre deg om at barnet har bostedsadresse i Holmestrand den dagen han eller hun begynner i barnehagen.
 • Ha MinID eller BankID på mobil klart til pålogging. Hvis du ikke har mulighet til å bruke ID-porten, kan du kontakte kommunen som vil hjelpe deg med å legge inn søknad.

Slik søker du

 • Logg inn på Foresattportalen med ID-porten (f.eks BankID på mobil).
 • Hvis ikke barnet ditt allerede er registrert, må du legge til nytt barn (fødselsnummer, fornavn og etternavn) og dine egne kontaktopplysninger.
 • Velg deretter ønsket oppstartsdato ved å klikke på kalenderen.
 • Velg hvilke barnehager du vil søke om opptak til, i prioritert rekkefølge.
 • Velg plasstørrelse ved å klikke på nedtrekksmenyen.
 • Legg inn eventuelle andre opplysninger.
 • Kontrollskjemaet sjekker om opplysningene er riktig utfylt.
 • Klikk på Send inn for å registrere søknaden.

Når du har søkt

 • Du får kvittering på e-post.
 • Søknader til hovedopptaket behandles fra mars til og med mai, så det kan ta tid før du får svar.
 • Er det ikke ledig plass i noen av barnehagene du har søkt om plass i, kan du få tilbud om plass i en annen barnehage. Så lenge barnet ditt har rett til plass, vil du uansett få tilbud.
 • Hvis barnet ditt ikke har rett til plass, får du tilbud hvis det er ledige plasser. Hvis du ikke får tilbud i hovedopptaket står du automatisk på venteliste og er med i løpende opptak gjennom året.

Når du får tilbud

 • Tilbudet kommer på e-post.
 • Du må logge inn på Foresattportalen med ID-porten for å svare på tilbudet. Hvis du ikke svarer, blir søknaden slettet.
 • Hvis du ikke fikk innvilget din første prioritet, kan du takke ja til plass i en annen barnehage og samtidig velge å stå på venteliste for høyere prioriteter. 
 • Takker du ja til en plass, får du mer informasjon direkte fra barnehagen før barnet ditt begynner.
 • Takker du nei har du ikke lovfestet rett på barnehageplass før neste barnehageopptak.
 • Plassen må betales fra og med den dagen barnet ditt har fått plass i barnehagen.
 • Dersom du har lovfestet rett til barnehageplass, men ikke har fått innfridd din første eller andre prioritet, kan du klage til Holmestrand kommune, PB 312, 3081 Holmestrand. Klagen må være skriftlig og inneholde hvilken avgjørelse du klager på og hvorfor du klager jf. §7 i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage.