Søk faste øvings- og treningstider for skoleåret 2024/25

Nå kan lag, foreninger og andre grupperinger søke faste øvings- og treningstider for det kommende skoleåret 2024/25. Både søknad og tildeling av tider foregår digitalt, gjennom utleiesystemet BookUp.

Nytt i år: Det er to søknadsfrister - avhengig av om din forening hører til kultur- eller idrettsfeltet. 

Faste øvings- og treningstider fordeles én gang i året

Lag og foreninger som allerede har timetildeling i årets sesong har fått melding via BookUp med oppfordring om å søke igjen for neste sesong.

Søknadsfrister for skoleåret 2024/2025: 

  • Idrett: 12. mai 2024
  • Kultur:  1. juni 2024

Søknaden kan endres helt frem til fristen.

Tidene i inneværende sesong er utgangspunkt for søknaden i 2024/25, og de som har faste tider i 2023/24 vil finne disse allerede innført i kalenderen. 

Mer om øvingsstider og søk:

Søk øvings-/ treningstid for 2024/2025

Har du spørsmål? Kontakt utleieansvarlig

E-post: utleielokaler@holmestrand.kommune.no