Bli fosterhjem og besøkshjem

Ønsker du/dere å bli fosterhjem eller besøkshjem?

Bli fosterhjem

Et fosterhjem er et privat hjem, som på vegne av den kommunale barneverntjenesten, tar vare på et barn som for en periode ikke kan bo hos sine foreldre. 

Ønsker du å vite mer om å bli fosterhjem finner du informasjon på Bufdir sine nettsider.

Bli besøkshjem

Et besøkshjem er en familie som tar i mot et barn eller søsken i helger og eventuelt ferier. Målet er som oftest at barnet skal få positive opplevelser i hverdagen.

Ønsker du å vite mer om å bli besøkshjem finner du informasjon på Bufdir sine nettsider. 

Hvis du/dere ønsker å bli fosterhjem eller besøkshjem kan du kontakte barneverntjenesten.