Bli støttekontakt og tilsynsperson

Vil du hjelpe til med å skape trygge rammer i hjemmet, i samvær mellom barn og deres foreldre eller for barn som bor i fosterhjem? 

Bli støttekontakt

En støttekontakt hjelper et barn/ungdom til å kunne utfolde seg bedre, mestre ulike livssituasjoner og få mer tro på seg selv gjennom samvær og aktiviteter over tid. Samværet med en støtteperson gir en mer meningsfull fritid, noe å se fram til og gode minner å se tilbake på. Det at du blir støtteperson kan hjelpe et annet menneske mer enn du aner, samtidig som du selv kan få mange positive opplevelser. 

Du må ha fylt 18 år og være pålitelig og ha en avklart livssituasjon. Har du overskudd å gi av, trygg på deg selv, har evne til samarbeid og kan sette grenser, er dette gjerne noe for deg? 

Barn/ungdom som trenger støtteperson er ulike og derfor er det ønskelig at også støttepersonene er forskjellige.

Bli tilsynsperson

Vil du hjelpe til med å skape trygge rammer i hjemmet, i samvær mellom barn og deres foreldre eller for barn som bor i fosterhjem?

En tilsynsperson er en person som følger med på at barn i hjemmet eller i fosterhjem får tilfredsstillende omsorg. Tilsynspersonen skal være uavhengig av foreldre, fosterforeldre og barnevernstjenesten, og en som barnet kan ta opp eventuelle problemer med.

Hvordan går du frem for å søke om å bli støttekontakt eller tilsynsperson?

  1. Du/dere blir registrert som "søkere" og mottar brev med bekreftelse på registreringen.
  2. Samtale hos barneverntjenesten og/eller besøk hjemme hos deg/dere.
  3. Så vil du/dere få tilsendt et brev om eventuelt godkjenning. Dette er i utgangspunktet en forhåndsgodkjenning eller generell godkjenning.
  4. Du vil da stå på vent til barneverntjenesten har et bestemt barn vi tenker kan "matche" med deg/din familie. I den forbindelse vil du/din familie i så fall være godkjent som støttekontakt eller tilsynsperson for det bestemte barnet.
  5. Politiattest kan lastes ned fra Politiets nettsider, og må leveres og være tilfredsstillende for at du/dere blir formelt godkjent og et engasjementet kan starte.

Bli frivillig i foreldrestøttende arbeid

Har du lyst til å hjelpe noen som har en krevende periode i livet? Vi søker stabile voksne som ønsker å bidra til nytt banebrytende arbeid i vår kommune.
Kontakt Espen Iversen v/barneverntjenesten på tlf. 913 28 326 eller e-post espen.iversen@holmestrand.kommune.no