Melde fra til barnevernet

Er du bekymret for om et barn eller en ungdom ikke får god nok omsorg, bør du kontakte barneverntjenesten. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt. Din bekymringsmelding kan være svært viktig for barnet det gjelder.

Å komme tidlig i gang med hjelp er viktig, og kan forhindre at vanskelighetene blir for store. Når du har sagt fra, er det barneverntjenestens jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp.

Det er vanlig å frykte at man overreagerer eller overtolker bekymringsverdige signaler. Mange lurer på om det de ser kanskje ikke er alvorlig nok, eller om en melding kan skape unødige problemer. Det er barneverntjenestens oppgave å vurdere bekymringene, og om hjelp er nødvendig.

Alle offentlig ansatte og en rekke private yrkesutøvere med profesjonsbestemt taushetsplikt, har plikt til å melde fra til barnevernet hvis de er alvorlig bekymret for et barn.

Slik melder du fra

Du kan melde fra til barneverntjenesten skriftlig, muntlig over telefon, ved personlig oppmøte eller via dette digitale skjemaet.

Bekymringsmeldinger for privatpersoner  

 Bekymringsmeldinger for offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt  

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innsendelse av bekymringsmelding til barneverntjenesten. Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barneverntjenesten, kan du laste ned meldingsskjemaet (PDF, 152 kB) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i Holmestrand kommune. Dette må sendes i posten, da personsensitive opplysninger ikke skal sendes på e-post.

Du kan også melde bekymring eller drøfte om det bør sendes en bekymringsmelding ved å ringe oss. 

Mer informasjon om å melde bekymring til barnevernet finner du på bufdir.no.

Vanlige spørsmål ved bekymringsmelding

Besøksadresse/postadresse
Langgaten 45, 3080 Holmestrand

Telefon 8-15 alle hverdager
954 42 020

E-post
barneverntjenesten@holmestrand.kommune.no 
(Ikke send personsensitiv informasjon på e-post)

Akutt hjelp

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg kan Barnevernvakta i Vestfold kontaktes på telefon 33 31 02 03.