Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning

Har du gjeld og får vanskeligheter med å betale den? Har du problemer med å disponere pengene slik at de strekker til? Da er det viktig å søke hjelp i tide. Hensikten med økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv.

Du kan også finne informasjon på NAV sine nettsider.

Selvhjelpspakke - styring over egen økonomi

Hva kan du selv gjøre hvis du opplever at du er i ferd med eller har mistet kontrollen over egen økonomi? Holmestrand kommune har denne veilederen som skal være en hjelp på veien til igjen å ta styringen over egen økonomi.

Økonomisk rådgivning