Det kommunale Hjelpemiddellageret

Det kommunale Hjelpemiddellageret

Hjelpemiddellageret har enkle hjelpemidler for korttidsutlån.

Lageret distribuerer også hjelpemidler søkt gjennom NAV Hjelpemiddelsentral og bidrar med enkle reparasjoner. Alle tekniske henvendelser vedrørende hjelpemidler skal meldes til Hjelpemiddellageret.

Ved utlån helg/helligdag som ikke kan vente til neste virkedag, kan hjemmesykepleien kontaktes.

Hjelpemiddellageret

Adresse: Neperud Allé 12, 3083 Holmestrand
Tlf: 48 00 58 55

Send e-post til Hjelpemiddellageret

Telefontid mandag til fredag fra kl. 9-12.

 

Kontaktinfo

Fagkoordinator Anne Julie Storheil

Tlf: 908 72 824, e-post: anne.julie.storheil@holmestrand.kommune.no

E-post må bare brukes for generelle spørsmål, e-post med sensitiv informasjon vil ikke bli besvart. Vennligst ta kontakt per telefon. 

Til toppen