Ergoterapi og fysioterapi

Ergoterapi og fysioterapi

Ergo- og fysioterapitjenesten driver forebyggende og helsefremmende arbeid for barn, unge og eldre og bidrar med veiledning, samarbeid og tiltak i habilitering- og rehabiliteringsarbeidet.

Ergo- og fysioterapeutene samarbeider med lege, helsesøster, sykepleiere, hjelpemiddeltekniker/syns- og hørselskontakt, NAV Hjelpemiddelsentral, Husbanken og annet personell knyttet til hvert enkelt barn/person.