1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Koordinerende enhet, koordinatorfunksjon og individuell plan (IP)

Koordinerende enhet, koordinatorfunksjon og individuell plan (IP)

Tjenester innen habilitering og rehabilitering skal bidra til at du kan trene opp og vedlikeholde ferdighetene og evnene dine. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Habiliterings- og rehabiliteringstilbudet skal være samordnet, tverrfaglig og planlagt, og din medvirkning og innflytelse er viktig.

Hvem kan få individuell plan/koordinator?

Som innbygger i kommunen kan du har rett til individuell plan og koordinator hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester

  • Med langvarige menes normalt lengre enn to år.
  • Koordinerte tjenester betyr to eller flere tjenester som det kan være behov for å koordinere.

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp, og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan, kan du søke om å få oppnevnt en koordinator.

Søk individuell plan og koordinator

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, må du søke ved å fylle ut søknadsskjemaet du finner under, og sende dette til Tjenestekontoret pr. post (ikke e-post). Adressen finner du i skjemaet. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.

Her finner du skjemaet: Søknad om kommunale helse- og omsorgstjenester (PDF, 388 kB)

Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Se informasjonsfilm

Kontakt oss

Det er kommunens tjenestekontor som etablerer og koordinerer kontakt mellom publikum og de koordinerende enhetene:

Åpningstid mandag til fredag 10-14.
Tlf. 913 11 173

Til toppen