Koordinerende enhet, koordinatorfunksjon og individuell plan (IP)

Pasient og bruker som har behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester, har rett til koordinator og individuell plan. 

Hvem kan få individuell plan/koordinator?

Som innbygger i kommunen kan du har rett til individuell plan og koordinator hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester

  • Med langvarige menes normalt lengre enn to år.
  • Koordinerte tjenester betyr to eller flere tjenester som det kan være behov for å koordinere.

Koordinatoren skal være din faste kontaktperson for alle tjenestene dine, og sørge for å følge deg opp, og sikre framdrift i arbeidet med individuell plan.

Selv om du ikke ønsker å ha en individuell plan, kan du søke om å få oppnevnt en koordinator.

Søk individuell plan og koordinator

Hvis du ønsker en individuell plan og koordinator, må du søke ved å fylle ut søknadsskjemaet du finner under. Gjør dette gjerne i samarbeid med fastlege, NAV, spesialisthelsetjenesten eller andre du tenker kan bistå deg.
Trenger du hjelp med utfylling av skjemaet, så kan du kontakte Tjenestekontoret. 

Søknad om koordinator og individuell plan

Du kan også laste ned utskriftsvennlig utgave av skjemaet her. (PDF, 158 kB)

Barnekoordinator

Familier som har eller venter barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-5 c. 

Koordinator og Individuell plan

Se informasjonsfilm

Kontakt oss

Det er kommunens tjenestekontor som etablerer og koordinerer kontakt mellom publikum og de koordinerende enhetene:

Åpningstid mandag til fredag 9-14.
Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande i Vestfold.
Telefon: 913 11 173