Kurs i mestring av belastning (KiB)

Kurs i mestring av belastning er for deg som er over 18 år, og som er i en vanskelig periode i livet.

Om mestring av belastning

KiB-kurs er basert på kognitiv atferdsterapi og skal bidra til økt mestring av belastning knyttet til helse, arbeids- og privatliv. 

Har du opplevd belastninger knyttet til helse – arbeid eller privatliv som påvirker deg slik at det går ut over evnen din til å fungere i hverdagen? 

  • Kurs i mestring av belastning kan hjelpe deg med å håndtere utfordringer i hverdagen på en bedre måte. 
  • Du vil lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring og belastning, og kan være til god hjelp for å forebygge en eventuell depresjon. 
  • Dette er ikke gruppeterapi. Det er et kurs hvor man lærer kognitive teknikker og metoder rettet mot å endre tanke- og handlingsmønster som vedlikeholder og forsterker belastning. 

Læring foregår på tre arenaer. Forelesning, diskusjon i gruppa og hjemmeoppgaver. 

Når er neste kurs?

Det holdes to kurs i året, en på våren og en på høsten  

Hvor er kurset?

Kurset holdes på administrasjonsbygget i Sande, med adresse: Prestegårdsalleen 35, 3070 Sande.

Pris

500 kr.

Om påmelding

For å kunne gå på kurs må alle igjennom en forsamtale. I forsamtalen gis det mer informasjon om kurset, og det avgjøres om kurset er det rette for deg. Etter forsamtalen gis det beskjed om du får plass på kurset eller ikke. 

For påmelding ta kontakt med kursholderne

Kurset arrangeres av psykisk helsetjeneste i Holmestrand kommune.