Frisklivssentralen

Ønsker du å endre levevaner, men synes at det er vanskelig å komme i gang? Eller vil du lære å mestre hverdagens utfordringer bedre? 

Om frisklivsentralen 

Frisklivsentralen tilbyr tilbud for deg som ønsker veiledning og motivasjon mot et mål om en sunnere livsstil, det være seg fysisk aktivitet, kostveiledning, og/eller røykeslutt.

Tilbudene friskliv tilbyr kan benyttes av alle innbyggerne i Holmestrand kommune. 

Frisklivsresepten

Frisklivsresepten passer for alle som ønsker å gjøre endringer innenfor områdene fysisk aktivitet, kosthold og tobakk, og som ønsker støtte til praktisk tilrettelegging og/eller motivasjon. Frisklivsresepten gir oppfølging ved Frisklivssentralen over 12 uker. Du får da en samtale med frisklivsveileder ved oppstart og avslutning av perioden. 

Frisklivresept kan du få av fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Du kan også ta kontakt med Frisklivssentralen selv. 

Fysisk aktivitet

I Holmestrand kommune gis det tilbud om fysisk aktivitet i gruppe 2 ganger i uken. Treningen er organisert ute og drives av fysioterapeuter. Det er tilbud om innendørs egentrening to ganger i uken. Deltakelse koster 400 kr for 12 uker.

Timeplan for fysisk aktivitet

Oversikt over kurstilbud frisklivssentralen tilbyr

Vi har også tilbud direkte rettet mot unge som er kalt frisklivUNG og mot seniorer, kalt frisklivSenior.  

Kursplan 2024 for frisklivssentralen - Høst

Kursplan 2024 for frisklivssentralen - Høst
Kursnavn Tid Datoer Sted Kostnad
Sov godt Tirsdager kl. 9-11 3/9, 10/9, 24/9 og 1/10 Frisklivssentralen på Energihuset 300 kr
Tobakksfri Torsdager kl. 16-18 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10 og 17/10 Frisklivssentralen på Energihuset 300 kr
Gode aktivitetsvaner Torsdager kl. 13-15 5/9, 12/9 og 26/9 Frisklivssentralen på Energihuset 300 kr
Takk, bare bra September 2024 10 kurstreff Frisklivssentralen på Energihuset 400 kr
*Kostnad for kurs og treningsgruppe: maks 400 kr pr. halvår. Flere kurs kan inngå i dette.

Følg oss gjerne på Facebook: @frisklivholmestrand

Vil du motta månedlig nyhetsbrev fra Frisklivssentralen er det bare å sende oss din e-postadresse, så setter vi deg på listen. Se kontaktinformasjon i bunn av siden. 

Artikkelliste