Kurs i mestring av depresjon (KiD)

Kurs i mestring av depresjon er for deg som er over 18 år, og som i perioder er nedstemt eller lettere deprimert. 

Kurs i Mestring av Depresjon (KiD) er et kognitivt basert kurs for voksne som er nedstemt/deprimert, eller som har erfaring med depresjonssymptomer. På kurset vil du lære metoder og teknikker for å mestre utfordringer knyttet til depresjon.   

KiD er basert på kognitiv atferdsteori som er en godt dokumentert metode for å behandle depresjon. Kurs som tiltak er godt dokumentert som effektivt, på linje med individuell kognitiv terapi. 

Noen vanlige tegn på depresjon: 

 • Nedstemthet 
 • Fravær av glede 
 • Tap av energi 
 • Mindre kontakt med andre 
 • Tanker om skyld og verdiløshet 
 • Søvnproblemer 
 • Grubling 
 • Konsentrasjonsvansker 

Målet med kurset: 

 • Forkorte varighet av depresjon
 • Redusere intensitet av symptomer på depresjon 
 • Gjenvinne funksjon 
 • Forebygge nye episoder med depresjon 

Kursinnhold 

Ved depresjon endres måten den enkelte tenker på, slik at tankene bidrar til å vedlikeholde og forsterke nedstemtheten. Endringen i tanker skaper en negativ tanke- og følelsessirkel, som igjen fører til mindre energi, mer slitenhet og mindre aktivitet. Kognitiv atferdsterapi retter seg mot å endre negative tanker – og atferdsmønstre som bidrar til nedstemtheten. På kurset lærer deltakerne å se sammenhengen mellom tanker og følelser, videre å gjenkjenne, vurdere og endre tanker og handlinger som bidrar til egen nedstemthet. 

Praktisk informasjon

 • Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. 
 • Kurset gjennomføres med ti samlinger, hver på 2,5 timer, med innlagte pauser. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs. Kursboka, Å mestre depresjon, blir brukt aktivt på hele kurset. 
 • Kurset arrangeres av psykisk helsetjeneste i Holmestrand kommune.