Faktura fra kommunen

Bidra til en lettere fakturabetaling og reduserte kostnader ved å inngå avtale om elektronisk faktura fra Holmestrand kommune. Her kan du lese om fordelene ved AvtaleGiro og eFaktura. Avtalen inngår du i nettbanken din. 

Disse tjenestene kan du lage betalingsavtale om

  • Kommunale avgifter/eiendomsgebyr
  • Barnehage
  • SFO
  • Pleie- og omsorgstjenester
  • Husleie

Forfall den 20. hver måned

Holmestrand kommune sender ut fakturaer hver måned på alle tjenester med forfall den 20. i måneden. Kommunalt eiendomsgebyr sendes ut månedlig med forfall den 20. hver måned. 

I tillegg faktureres tilfeldig fakturering. De vil normalt bli sendt ut med 30 dagers betalingsfrist.

AvtaleGiro for automatisk betaling

AvtaleGiro er tilpasset deg som ønsker automatisk betaling av regningene dine. Med denne løsningen besørger banken at de faste regningene betales direkte fra konto på forfallsdato. Du får god oversikt ved at du får varsel minst 7 dager før forfall, og kvittering med forklarende tekst på kontoutskriften. Ved inngåelse av avtalegiro brukes kid-nummer og bankkonto som står på fakturaen.

eFaktura - om du ønsker å betale regningen selv

eFaktura er for deg som har nettbank og ønsker å betale regningene selv. Med eFaktura får du regningene ferdig utfylt rett i nettbanken. Du kan selv endre forfallsdato og beløp før du godkjenner betalingen. Inngå avtale i nettbanken, eFaktura-referansen finner du på fakturaen. Ved inngåelse av e-faktura avtale brukes kundereskontonummer + 00 (to nuller foran kundereskontronummer.) Det vil automatisk komme frem at du kan opprette e-faktura avtale når du betaler en regning til kommunen på nettbanken. Det vil da ikke være nødvendig å legge inn e-faktura referanse.

Kombiner AvtaleGiro og eFaktura

Du kan også kombinere AvtaleGiro og eFaktura. Da vil belastningen bli utført automatisk på forfallsdato med AvtaleGiro, og eFaktura m/spesifikasjon av fakturaen vil fungere som varsel for betalingen. Du vil motta varsel pr e-post når eFakturaen er tilgjengelig i din nettbank. For kombinasjonen må du inngå både AvtaleGiro og eFaktura avtale.

Inngå avtale

Inngå avtale i nettbanken din.
Alternativt kan du fylle ut et skjema, og sende det til Holmestrand kommune eller Nets, AvtaleGiro svarkuponger, 0045 Oslo. Skjema for avtale finner du her (PDF, 264 kB)

Hvordan beregnes kommunalt eiendomsgebyr

Priser i Holmestrand kommune

Finn fakturaer på "Min side"

Som privatperson kan du se dine fakturaer på Min side. Der ligger både betalte og ikke betalt fakturaer. I tillegg kan du der be om inntil 14 dagers utsettelse på betaling. Det må gjøres før forfall.

Drammen kommune innfordrer alle krav for Holmestrand kommune med unntak av parkeringsgebyr.

  • Dette betyr at ubetalte fakturaer på kommunale varer og tjenester / kommunale gebyrer og eiendomsskatt overføres Drammen kommune for videre inndrivelse.  Dere vil da få disse fra Drammen kommune.
  • Parkeringsgebyr som ikke blir betalt innen forfall blir overført for videre inndrivelse til Alectum.  Purringer som gjelder parkeringsgebyr vil dere få fra Alectum i Tønsberg.