Om Psykisk helse

Om Psykisk helse

Virksomheten ledes av virksomhetsleder og har egne avdelingsledere som leder den enkelte avdeling.

Virksomheten består av psykisk helsetjeneste for voksne og heldøgns omsorg ved Tyribo omsorgsboliger. 

Vi holder til i Backergården, Langgt. 28,  Holmestrand sentrum.

Til toppen