Koronasituasjonen

Ledelsen gjennomfører egne beredskapsmøter mandag, onsdag og fredag hvor det aktuelle utfordringsbildet drøftes og nye tiltak vurderes i tråd med anbefalinger fra lokale og nasjonale helsemyndigheter. 

Kronologisk oversikt Temaside: korona Vaksine Test deg Nowy koronawirus

27.01.2021 14.31

Helse og velferd

Helse og velferd

Helse og velferd er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Programområdet yter ulike helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen.

Programområdet består av:

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på den.

Les mer om ansvaret og arbeidsområdet til kommuneoverlegen

Til toppen