Helse og velferd

Helse og velferd er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Programområdet yter ulike helse- og omsorgstjenester til hele befolkningen.

Programområdet består av:

Slik ser kommuneorganisasjonen ut

Kommuneoverlege

Kommuneoverlegen skal ha oversikt over helsetilstanden i kommunen og de faktorer som kan virke inn på den.

Les mer om ansvaret og arbeidsområdet til kommuneoverlegen