Organisasjon

Det er ca. 2000 ansatte i Holmestrand kommune, og Lars Joakim Tveit er kommunedirektør.

Holmestrand kommune er inndelt i fire programområder: strategi og virksomhetsstyring, oppvekst, helse og velferd samt samfunn, teknikk og miljø. I tillegg er HR og stab en egen stabsfunksjon under kommunedirektøren.

Programområder

HR og stab

HR, innbyggerservice, kommunikasjon og beredskap er i en egen stabsfunksjon under kommunedirektøren.  

Slik ser organisasjonskartet ut