1000 TAKK!

Denne uka er det det 1000 dager siden vi ble en ny kommune! 1000 TAKK til ansatte, politikere, lag og foreninger, bedrifter og innbyggere! Dere bidrar hver eneste dag til et trivelig og trygt lokalsamfunn. Vi gleder oss til fortsatt samarbeid for å skape en enda bedre kommune.
Les mer og se bilder

26.09.2022 23.44

Samfunn, teknikk og miljø

Samfunn, teknikk og miljø

Samfunn, teknikk og miljø er ett av fire programområder i Holmestrand kommune.

Programområdet består av:

 • Plan, byggesak og landbruk
 • Eiendom og samferdsel
 • Service og renhold
 • Vann, avløp og renovasjon

I tillegg løses visse oppgaver i stab direkte underlagt kommunalsjefen. Det gjelder bl.a. kommuneplanlegging, næringsutvikling, klima- og miljøarbeid, utbyggingsavtaler, ekspropriasjon, kjøp og salg av fast eiendom, tingrettslige forhold knyttet til kommunen som grunneier, rettstvister innenfor programområdet.

Plan, byggesak og landbruk utfører følgende lovpålagte oppgaver:

 • Forvaltning av geodata
 • Plan- og byggesaksbehandling
 • Ulovlighetsoppfølging
 • Fradeling, seksjonering, oppmålingsforretninger og føring av matrikkelen
 • Oppgaver av juridisk karakter etter Friluftsloven
 • Landbrukssaker og forvaltning av vannressursene Eikeren og Aulivassdraget innenfor kommunens grenser

Andre oppgaver/tjenester i dette programområdet:

 • Bygge, drifte og vedlikeholde kommunale bygg
 • Renhold av kommunale bygg
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde kommunalt vann- og avløpsnett
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde kommunale veier
 • Anlegge, drifte og vedlikeholde parker og torg, idrettsanlegg, lekeplasser og friområder
 • Parkeringsdrift og håndhevelse av Vegtrafikkloven
 • Trafikkhavn, småbåthavn og skjærgårdstjeneste
 • Diverse utleie av kommunal grunn
 • Parkeringstillatelser for forflytningshemmede
 • Forurensning og klima

For vakttelefoner og meld feil

Til toppen