Aktuelt

Gutter legger asfalt på vei

Ungdommene på Hof skole er med på Operasjon Dagsverk hvert år. 3. november brukte de en hel skoledag på å jobbe og tjene penger til ungdom og psykisk helse i Uganda.

Illustrasjon av 2023

Holmestrand kommune skal levere tjenester for 1,54 milliarder kroner til 26 000 innbyggere i 2023. I tillegg er det flere hundre millioner i andre typer utgifter på sentrale poster, som rente- og avdragsutgifter. Her er kommunedirektøren sitt forslag til handlingsprogram 2023-2026.

Glatt is med teksten "Gratis strøsand"

Vi kan tilby gratis strøsand til pensjonister, uføre og ellers de med behov - for å redusere fall på glatt føre.

Rådhuset i Holmestrand by

Egenberedskapsuka 2022 er i gang, og her får du informasjon om hvor du kan møte opp i nødsituasjoner hvor du trenger å komme i kontakt med nødetatene (politiet, brannvesenet, AMK) ved bortfall av elektronisk kommunikasjon.

Assisterende kommuneoverlege Andreas Thunes

Influensavaksinene har kommet til kommunens fastleger som står for vaksineringen av risikogruppene. Risikogrupper og andre målgrupper oppfordres spesielt til å ta influensavaksinen i år.

 

Bilde av Camilla Maria Brekke

Camilla Maria Brekke ble i kommunestyret 28. september valgte til varaordfører.

Kommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Morten Rygh og Rune Holst er to av nær 30 som jobber med vann og avløp i Holmestrand kommune

Kaster du ting som q-tips og våtservietter i do? Brukes toalettene som avfallsbøtte fører dette til tette avløpsledninger, stopp i pumpestasjoner, oversvømmelser, økte rotteplager og forurensning av naturen.

Utsikten fra fra Hvittingen i Holmestrand kommune

Hvert år gransker Kommunal rapport og Pressens offentlighetsutvalg grad av åpenhet i landets 356 kommuner. Resultatet i årets Åpenhetsbarometeret rangerer Holmestrand kommune som nest best i fylket, og nummer 16 i landet.

Til toppen