Aktuelt

TV-aksjonen gikk i år til Leger Uten Grenser, og i Holmestrand kommune samlet vi inn nesten én million kroner. Takk for alle rause bidrag!

Lars Joakim Tveit har mange års erfaring i lederposisjoner i kommuner

Lars Joakim Tveit er ansatt som kommunedirektør i Holmestrand kommune.

illustrasjon strømstøtte

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter strømstøtteordningen til frivillige lag og organisasjoner som regjeringen opprettet med bakgrunn i de ekstraordinære strømprisene. Ordningen har som formål å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene.

Bilde av Camilla Maria Brekke

Camilla Maria Brekke ble i kommunestyret 28. september valgte til varaordfører.

Botne skoles digital bøsse på spleis

TV-aksjonen kalles for Norges største dugnad. Også i vår kommune har engasjementet vært veldig stort år etter år. Innbyggere, foreninger, næringslivet, skoler, kulturskolen og bøssebærere har bidratt til å samle penger til gode formål opp gjennom årene og er klare for å støtte LEGER UTEN GRENSER i år. 

Kommuneplanens samfunndel ble vedtatt av Kommunestyret i september 2022

Den første samfunnsdelen for den nye kommunen er vedtatt! Samfunnsdelen er bygd opp rundt fire overordnede innsatsområder som det skal fokuseres på: god helse og livskvalitet gjennom hele livet, vekst og verdiskaping, attraktive by- og bygdesenter samt klima- og miljøvennlig utvikling.

Morten Rygh og Rune Holst er to av nær 30 som jobber med vann og avløp i Holmestrand kommune

Kaster du ting som q-tips og våtservietter i do? Brukes toalettene som avfallsbøtte fører dette til tette avløpsledninger, stopp i pumpestasjoner, oversvømmelser, økte rotteplager og forurensning av naturen.

Utsikten fra fra Hvittingen i Holmestrand kommune

Hvert år gransker Kommunal rapport og Pressens offentlighetsutvalg grad av åpenhet i landets 356 kommuner. Resultatet i årets Åpenhetsbarometeret rangerer Holmestrand kommune som nest best i fylket, og nummer 16 i landet.

"Leve hele livet" er en kvalitetsreform for eldre

Hurra! Holmestrand kommune er én av ti kommuner som er nominert til Leve hele livet-prisen - nasjonalt!

Til toppen