Aktuelt

Tobakksfri

Det er to ledige plasser på Frisklivssentralens kurs «Tobakksfri» som starter 13. oktober.

Senior står i hagen og roper

Den internasjonale dagen for eldre 2020 knyttet til FNs bærekraftsmål nummer tre som handler om god helse og livskvalitet.

Søk tilskudd gjennom fylkeskommunen

Trenger bedriften ny kompetanse? Gjennom BIO-ordningen kan bedriften søke pengestøtte til opplæring internt i bedriften – en gylden anledning til å styrke de ansattes kompetanse.

Assisterende kommuneoverlege Andreas Thunes

I løpet av første del av oktober venter Holmestrand kommune å ha på plass de bestilte influensavaksinene til kommunens fastleger som står for vaksineringen. Risikogrupper og andre målgrupper oppfordres spesielt til å ta influensavaksinen i år.

Elin Gran Weggesrud og Arve Vannebo foran rådhuset

Gjennom den nye næringsfond-ordningen har næringslivet i kommunen kunnet søke friske midler til gode prosjekter som gir økt aktivitet og verdiskapning. Nå er tildelingen klar.

Inga Marie Klæboe Faleide

Inga Marie Klæboe Faleide (55), fra Tønsberg er ansatt som ny kommunalsjef for programområdet oppvekst i Holmestrand kommune.

Ordføreren klipper en rød snor, og ansatte ved helse og velferd ser på

22. september åpnet Ordfører Elin Gran Weggesrud ny base for psykisk helsetjeneste for voksne – på ærverdige Backergården. Ansatte i tjenesten, konstituert kommunalsjef Mona Pettersen og virksomhetsledere fra helse- og velferd deltok under åpningsseremonien.

- For å sikre rask og effektiv smittesporing er det viktig at alle tar telefonen når den ringer, sier kommuneoverlege Ole Johan Bakke. Et ukjent eller skjult nummer KAN være kommuneoverlegene eller andre smittesporere som prøver å få tak i deg.

Elin Gran Weggesrud

Onsdag 23. september er det møte i kommunestyret. En rekke saker skal behandles av kommunens folkevalgte, og Nordre Jarlsberg brygge vil orientere om arbeidet med den kommende områdereguleringsplanen. Alle innbyggere kan se møtet direkte via kommuneTV.

Kommuneplanlegger Inger Christensen

Holmestrand kommune skal lage en helt ny kommuneplan, og borgerpanelet er en invitasjon med i arbeidet. Ca 200 innbyggere har allerede meldt seg inn, noe kommuneplanlegger Inger Christensens er strålende fornøyd med. Men innbyggere i aldersgruppen 20-30 år skulle hun gjerne sett flere av i borgerpanelet.

Til toppen