Koronasituasjonen

13.04.2021 13.12

Aktuelt

Etter ønske fra kommunen selv og dialog mellom statsforvalter, FHI og Helsedirektoratet videreføres tiltakene i Holmestrand kommune, melder regjeringen i dag.

Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i dag onsdag 31. mars hatt møte med Vestfold-kommunene om de strenge tiltakene innført i mars. På grunnlag av drøfting og innspill i møtet sender Statsforvalteren anbefaling til Helsedirektoratet om videreføring av regionale tiltak for fylket.

Mennesker løper bortover en klippe

Holmestrand kommune har blitt tildelt 2 289 020 kroner til kommunal kompensasjonsordning fra Staten. Søknadsfristen er 8. april.

Kuer ved Kalmosetra

Holmestrand kommune har over 20 000 dekar skog, og er en av fylkets største skogeiere. Til skogeiendommen hører det også med fem skogshytter. Og hyttene kan innbyggere leie!

Kommunen gir hvert år tilskudd til forskjellige kultur- og idrettsformål for å stimulere og utvikle et mangfold av meningsfulle fritidsaktiviteter for innbyggerne. Frist for å søke er 15. april 2021.

Familie i solnedgang

Har du tenkt på å slutte med snus eller røyk? Det kan ofte være lettere sammen med andre i samme situasjon, som kan gi støtte og oppmuntring. Bli med på gratis kurs med Frisklivssentralen i april.

Venteområdet i vaksinasjonslokalene

Ofte stilte spørsmål og svar i forbindelse med koronavaksinering.

Ansatte ved Frisklivssentralen

Vi bør bevege oss og spise grønnsaker, men det er vanlig å oppleve et gap mellom kunnskap og praksis når det gjelder livsstil. På Frisklivssentralen i kommunen formidles godt dokumenterte anbefalinger for kosthold, fysisk aktivitet, tobakk og søvn fra Helsedirektoratet.

Elever ved voksenopplæringen

Det viktigste er ikke hvor du kommer fra, men hvor du skal. Bli kjent med voksenopplæringen i Holmestrand kommune!

Holmestrand kommune forlenger særlig høyt tiltaksnivå til og med 6. april. Dette vedtok regjeringen 16. mars.

Til toppen